ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM


Ruch Odnowy w Duchu Świętym (Katolicka Odnowa Charyzmatyczna) – ruch katolicki powstały w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych, m.in. pod wpływem II soboru watykańskiego oraz teologii zielonoświątkowej.
Osoby uczestniczące w Ruchu pracują nad własną wiarą poprzez nieustanne „dążenie do Jezusa poprzez działanie Ducha Świętego”. Działania członków Ruchu to między innymi ewangelizacja chrześcijan.

RYS HISTORYCZNY


Katolicka Odnowa w Duchu Świętym (zwana też Odnową Charyzmatyczną) jest dziełem Ducha Świętego, który zadziałał „odgórnie”, gdy papież Jan XXIII modlił się o nowe doświadczenie Pięćdziesiątnicy przed Soborem Watykańskim II. Stwierdził, że światu jest potrzebna NOWA EWANGELIZACJA. Owocem „oddolnego” działania było powstawanie nowych ruchów i wspólnot religijnych w Kościele, których członkowie doświadczyli osobistej przemiany życia przez ożywienie wiary, nadziei i miłości w Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze dzieło. Papież Paweł VI z nadzieją patrzył i błogosławił Odnowie w Duchu Świętym uważając, że jest „szansą dla Kościoła i świata”. „Niezwykły rozkwit ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich w Kościele jest jednym z wielkich znaków czasu, który trzeba ciągle na nowo odczytywać”. Te słowa skierował Jan Paweł II w liście do uczestników I Kongr esu Ruchów Katolickich w Polsce. Ten dynamizm rozwoju ruchów określił mianem „wiosny Kościoła”. Katolicka Odnowa w Duchu Świętym została zapoczątkowana w roku 1967 przez grupę profesorów i studentów katolickiego Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu (USA). Trwali na modlitwie i wtedy przeżyli doświadczenie duchowego odrodzenia i manifestacji charyzmatów Ducha Świętego.

Do Polski Odnowa w Duchu Świętym dotarła w 1975 r. Na początku zdarzały się pojedyncze przypadki doświadczenia wylania Ducha Świętego na poszczególne osoby, a potem powstawały grupy modlitewne. Pierwszymi jej propagatorami byli: śp. ks. Marian Piątkowski z Poznania (uczestnik kongresu charyzmatycznego w Rzymie w maju 1975); ks. Bronisław Dembowski, biskup włocławski (uczestnik spotkań ruchu charyzmatycznego w czasie studiów w USA w 1976 r.); o. Adam Schulz SJ, ks. Andrzej Grefkowicz (Warszawa), o. Józef Kozłowski SJ (Łódź) i ks. Franciszek Płonka (Kraków).
Pierwsza 15-osobowa grupa przeszła seminarium odrodzenia życia chrześcijańskiego jesienią 1982 roku. Kolebką Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji była parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, a pierwszym opiekunem ks. Wiesław Jankowski.

W STRUKTURZE KOŚCIOŁA


Odnowa w Duchu Świętym jest osadzona w strukturze Kościoła. Istniejące grupy i wspólnoty istnieją przy parafiach. Opiekę duchową sprawują nad nimi wyznaczeni przez księży proboszczów prezbiterzy. Nad wypełnieniem zadań Odnowy czuwa moderator diecezjalny (kapłan wyznaczony przez biskupa), lider diecezjalny i 5-osobowa rada diecezjalna.

Główne cele Odnowy w Duchu Świętym:
– modlitwa uwielbienia i oddawanie chwały Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu
– permanentne nawracanie się i zabieganie o ścisłą więź z Jezusem Chrystusem i drugim człowiekiem
– otwieranie się na obecność Osoby Ducha Świętego, Jego działanie, moc i udzielane charyzmaty na posługę braciom w Kościele.

Podstawą uczestnictwa we wspólnocie Odnowy jest doświadczenie „seminarium odrodzenia życia chrześcijańskiego”, które prowadzi do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz do nowego „wylania” Ducha Świętego (zwanego też „chrztem Duchem Świętym”, a oznaczającym swobodne działanie Ducha Świętego w osobie.
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii powstała w październiku 1997 roku. Jej „zaczynem” było 22 osoby, które przeżyły seminarium odrodzenia życia chrześcijańskiego. Od roku 1998 Wspólnota nosi nazwę „Przemienienie Pańskie”. Rozeznaliśmy, że wezwanie naszej parafii jest darem, wyzwaniem i zadaniem dla naszej Wspólnoty. Tajemnica przemienienia naszego Pana Jezusa Chrystusa na Górze Tabor weszła w nasze życie i chcemy, aby jak najwięcej osób tego doświadczyło. Przez prawie 15 lat przeprowadziliśmy 12 seminariów odnowienia życia chrześcijańskiego dla 140 osób, które odnalazły swoje miejsce w życiu i Kościele. Obecnie, nasza Wspólnota liczy 40 członków.

Spotkania odbywają się we wtorki.
Rozpoczynamy udziałem w Eucharystii o godz. 18.00.
Spotkania w kolejne wtorki miesiąca mają inny charakter:
• I wtorek miesiąca – modlitwy wstawiennicze (Kościół)
• II wtorek miesiąca – modlitwa i katecheza (salka – Dom Parafialny)
• III wtorek miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu (Kościół)

• IV wtorek miesiąca – wieczór uwielbienia (Kościół)

• V wtorek miesiąca – spotkanie modlitewne (salka – Dom Parafialny)

Oprócz spotkań całej Wspólnoty, mamy spotkania modlitewne w 4 grupach domowych, które zbierają się co tydzień lub co 2 tygodnie.

Jesteśmy otwarci na nowe osoby, gdyż chcemy, aby jak najwięcej osób:
• poznało Jezusa Chrystusa i przyjęło Go jako osobistego Pana, Odkupiciela i Zbawiciela;
• poznało Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i żyło Nim;
• prowadziło regularne życie sakramentalne;
• odnalazło swoje miejsce w Kościele;
• poznało i realizowało swoje indywidualne powołanie.

Liderem od początku do 16.04.2013 była Lucynka Kaczyńska. W kwietniu 2013 roku  liderem została wybrana  Danuta Biegańska. Po upływie czteroletniej kadencji  w dniu 27.06.2017 r. odbyły się wybory lidera i grupy pastoralnej. Liderem  ponownie została Danusia Biegańska. Zgłoszeni kandydaci zarówno na lidera jak i do grupy pastoralnej zostali wcześniej omodleni i uzyskali następujące słowo od Pana. Bogu niech będą dzięki!

• Danusia Hbr   4,14 – 16; 5,1 – 5 (lider naszej parafialnej Wspólnoty)
• Zosia                  1 Kor 16, 13 – 14
• Majka                 2 Kor   6,  1 – 10
• Ewelina              Hbr  5, 14
• Jola                      Hbr  2, 1 – 4
• Lucynka            1J 2, 5 – 6a
• Bernard             J 6, 20

Prosimy o modlitwę w intencji naszej Wspólnoty, naszego nowego lidera oraz członków grupy pastoralnej.
Bóg zapłać!

KAPŁANI I OPIEKUNOWIE


• ks. kan. proboszcz Marek Kałamarz (od 1997 do 1998)
• ks. Piotr Leśniak (od 1998 do 1999)
• ks. Daniel Klich (od 1999 do 2002)
• ks. Sebastian Kubiński (od 2002 do 2003)
• ks. Janusz Mieszkowski (od 2003 do 2004)
• ks. Hieronim Sebastian (od 2004 do 2006)
• ks. Krzysztof Przybył (od 2007 do 2009)
• ks. Rafał Stęszewski (od 2010 do 2011)
• ks. Piotr Subocz (od 2011 do 2012)
• ks. Maciej Kowalski (od 04.2013 do 08.2013)
• ks. Paweł Kołodziejski (od 2013 do 2016)
• ks. Grzegorz Podlaski (od 2016 do 2017)
• ks. Łukasz Śniady (od 2017)