Kościół Domowy

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa,
zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to:
– codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego
– regularne spotkanie ze słowem Bożym
– codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem
– codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu
– comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą)
– uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4 – 7 małżeństw)
– uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

W naszej parafii jest 1 krąg oraz kilka małżeństw, które należą do kręgów w innych parafiach.

W tych zwariowanych czasach warto dbać o kontakt z innymi rodzinami, które chcą pielęgnować wartości chrześcijańskie, samemu o wiele łatwiej się zagubić i ulec mentalności współczesnego świata.