Apostolstwo Chorych

„Cierpienie człowieka, cierpienie ludzi, którego nie da się uniknąć, przyjęte w duchu wiary, jest źródłem mocy dla cierpiącego i dla innych i jest źródłem mocy dla Kościoła, dla jego zbawczego posłannictwa.
Dlatego tak bardzo sobie cenię każde spotkanie z ludźmi chorymi i cierpiącymi”.
Św. Jan Paweł II

Czym jest Apostolstwo Chorych

Apostolstwo Chorych jest wspólnotą, która pomaga chorym przeżywać cierpienie w sposób twórczy, bardziej Chrystusowy. Nie jest odrębną organizacją, chociaż Papież Pius XI zatwierdzając 12 sierpnia 1934 r. Apostolstwo Chorych nazwał je „Unio Pia” – czyli pobożnym stowarzyszeniem. Papież ten postawił Apostolstwo Chorych obok Akcji Katolickiej jako wzór postawy apostolskiej. Założyciel Apostolstwa Chorych – ks. dr Michał Rękas uważał, że „Apostolstwo Chorych ma za cel uczynić z chorych apostołów przez przyjęcie, znoszenie i ofiarowanie cierpień za Kościół i zbawienie dusz. Apostolstwo podnosi chorego na duchu, ukazuje mu wielkie możliwości pracy twórczej mimo choroby i przez chorobę, uczy chorego cierpieć dobrze, po chrześcijańsku”.

Apostolstwo Chorych apostołuje przez wydawanie miesięcznika pod tytułem „Apostolstwo Chorych” oraz przez radio. Wolą Założyciela było, aby miesięcznik stał się listem dla chorych i niepełnosprawnych, jakby formą odwiedzin w domu chorego, często samotnego i opuszczonego. Inną drogą dotarcia do chorego człowieka, zwłaszcza młodszego, jest także strona internetowa Apostolstwa Chorych (http://apchor.pl/), a także profil na Facebooku.

Apostolstwo Chorych przy naszej Parafii

Apostolstwo chorych przy naszej Parafii tworzą członkinie Legionu Maryi, s. Kazia i s. Teresa, które od wiosny 2011 roku podjęły się odwiedzania chorych w DPS przy ulicy Romera oraz chorych przebywających w swoich domach, bez wsparcia rodziny. Zanoszą im prasę katolicką, modlitwy, cudowne medaliki MBNP, rozmawiają zachęcając do odmawiania różańca. Wielu chorych podjęło modlitwę różańcową i legionową. Kilka osób spośród chorych podjęło się rozdawania cudownych medalików, wysyłając je do różnych osób w kraju i za granicą. Zapraszamy do włączenia się w tę cenną inicjatywę, gdyż potrzeby są wielkie, a coraz więcej ludzi nie radzi sobie w swojej chorobie i starości, oczekują oni choćby drobnego, małego gestu z naszej strony.