Posługa chorym

Wszystkim, którzy służą chorym i cierpiącym, życzę,
by ożywiał ich duch Maryi, Matki Miłosierdzia.
„Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga” (…)
i aby odzwierciedlała się ona w naszych sercach i w naszych gestach. Powierzajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny
lęki i utrapienia razem z radościami i pociechą.
Do niej zwracajmy się w modlitwie, aby kierowała na nas swoje miłosierne oczy, zwłaszcza w chwilach bólu
i byśmy za Jej sprawą byli godni kontemplować dziś i na wieki
Oblicze miłosierdzia, jej Jezusa.
Ojciec Święty Franciszek

Odwiedziny chorych

Komunii św. w domu chorego oraz Sakramentu Chorych udziela się w naszej parafii w pierwszą sobotę miesiąca.

Po informacji w ogłoszeniach parafialnych należy chorego zgłosić w zakrystii bądź kancelarii parafialnej (imię, nazwisko, dokładny adres). Kapłan w sobotę udaje się do chorych, niosąc w bursie Najświętszy Sakrament oraz naczynie z olejem chorych.

Stół winien być nakryty białym obrusem, na nim należy umieścić krzyż, zapalone świece, wodę święconą (o ile to możliwe). Dobrze jest, jeśli przygotuje się szklankę z wodą, aby chory mógł napić się, by od razu przełknąć hostię. Jeśli chory ma zawsze kłopoty z połykaniem, osoba opiekująca się nim, musi wcześniej powiedzieć o tym księdzu. Kapłan udzielając Komunii Świętej poda tylko cząstkę hostii.

„Wszyscy cierpiący raz na zawsze zostali wezwani, aby stali się uczestnikami cierpień Chrystusowych.
Chrystus nauczył człowieka jednocześnie świadczyć dobro cierpieniem – oraz świadczyć dobro cierpiącemu.
W tym podwójnym aspekcie odsłonił sens cierpienia do samego końca”.
Św. Jan Paweł II