Nieustający Różaniec

„Niech Polska rozmodli się na różańcu, a nie zagubimy się w tym życiu i w tym pokoleniu będziemy umieli odnaleźć Bożą drogę i na tej drodze wytrwać”
ks. abp. Andrzej Dzięga

Różaniec Wieczny czyli Nieustający

Jednym ze sposobów niesienia duchowej pomocy potrzebującym jest Różaniec Wieczny czyli Nieustający. Założony on został w pierwszej połowie XVII w., pierwszy w Bolonii, drugi we Florencji. Nabożeństwo to objęło miasta i wioski. Należeli do niego nawet papieże, kardynałowie i biskupi. Stolica Apostolska powagą papieża Aleksandra VII zatwierdziła Różaniec Wieczysty w roku 1656. Najstarsze księgi Różańca Wieczystego w Polsce znajdują się w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, a prowadzone są od roku 1738.

Należący do wspólnoty modlą się przede wszystkim:
– nawrócenie grzeszników
– o pomoc konającym
– o pomoc zmarłym przebywającym w czyśćcu
– w innych ważnych intencjach diecezjalnych czy parafialnych.

Jak odmawiamy Różaniec Nieustający

Nieustający Różaniec polega na tym, że jest odmawiany dniem i nocą bez przerwy. Członkowie składający Bogu daninę nieustającej modlitwy, mają ustaloną zawsze tę samą godzinę, ten sam dzień i tę samą część Różańca. Jest to nie tylko modlitwa nieustająca, ale i ofiarna. To nieustanny hymn uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i prośby zanoszonej do Boga przez Niepokalane Serce Maryi. Włączenie się w krąg Nieustającego Różańca jest dla nas wielką pomocą w życiu, gdyż przychodzi ona ze strony wszystkich, którzy w świecie podjęli tę modlitwę. Sam tylko Bóg wie, jak rozstrzygają się ludzkie losy w ostatniej godzinie, najcięższej i najbardziej dramatycznej.

Różaniec Nieustający przy naszej Parafii

W naszej Parafii, każdego 17 dnia danego miesiąca, 48 osób przez całą dobę modli się po pół godziny odmawiając różaniec.