Chór parafialny

„Coraz bardziej jednak skłaniam się do pochwalenia tego obyczaju, że śpiewa się w kościele,
aby poprzez przyjemności uszu mogła słabsza dusza wznosić się do stanu pobożności”
św. Augustyn

Śpiew to też modlitwa

Śpiew to szczególna forma modlitwy, przez którą możemy wyrazić swoją radość, uwielbienie, ból, tęsknotę, marzenia i swoją wiarę. W Biblii czytamy psalmy ułożone przez króla Dawida, dowiadujemy się o różnych prastarych instrumentach muzycznych, używanych nie tylko na ucztach, ale też dla uwielbienia Boga. Misjonarze pracujący w dalekich krajach spotykają się z wielką różnorodnością śpiewu, tańca i instrumentów używanych podczas celebracji liturgicznych.

Śpiew jest znakiem radosnego wzruszenia serca. Apostoł Narodów w Liście do Kolosan zachęca, aby ci, którzy zbierają się w oczekiwaniu na przyjście swego Pana, wspólnie śpiewali psalmy, hymny i pieśni duchowe. Świadczy to, że od samego początku Kościół Chrystusowy przeżywał Eucharystię jako spotkanie wielkiej radości.

Próby chóru parafialnego odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 1900 w salce parafialnej przy plebani.

Każdy jak umie najlepiej, tak chwali Pana.