Duszpasterze

Proboszcz Parafii

Ksiądz Prałat dr Zygmunt Wichrowski

Wikariusze

Ksiądz mgr Łukasz Śniady

Ksiądz mgr Paweł Kołodziejski