Kancelaria

Dni pracy Kancelarii Parafialnej

– środa – od godziny 1600 do godziny 1700
– sobota – od godziny 1600 do godziny 1700

Kontakt

– telefon/fax: + 48 91 48 35615 
– telefon kom.: 608 575 272
– E-mail: przemienienie.szczecin@gmail.com

Konto Parafii

– Bank PKO SA I Oddział Szczecin, Al. Wojska Polskiego 1, 70 – 470 Szczecin
– Nr konta: 44 1240 3813 1111 0000 4397 4807

Uwaga !
W nagłych przypadkach, np. namaszczenie chorych, pogrzeb można dzwonić o każdej porze.