Liturgia Słowa na III Niedzielę Wielkiego Postu

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Słowo Boże kieruje naszą uwagę na przykazania Boże – drogowskazy miłości w relacji z Panem Bogiem i bliźnimi oraz w procesie nawrócenia. Mówi o mądrości Bożej diametralnie różniącej się od mądrości ludzkiej. Ukazuje Pana Jezusa jako wzór gorliwości w wierze i oddawaniu chwały Ojcu. W pierwszym Czytaniu z Księgi Wyjścia Pan Bóg objawia się Mojżeszowi na górze Synaj. Następnie ogłasza Izraelitom Dekalog – dziesięć słów. Boże przykazania są stale aktualne i nadal obowiązują. Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić Miłością i Miłosierdziem. Przypieczętował to swoją męką, śmiercią na Krzyżu i chwalebnym Zmartwychwstaniem. Przykazań Bożych nie można lekceważyć, relatywizować czy odrzucać, „bo nie są na te czasy”. Pan Bóg nie odwołał swego Prawa. Zachowanie i wypełnianie Dekalogu wpisuje się w nasze dążenie do osiągnięcia zbawienia wiecznego. „Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę” – potwierdzają słowa psalmu (Ps 19,8), a refren jeszcze bardziej to wzmacnia: „Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne”. W drugim Czytaniu z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian autor daje świadectwo o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, który dla powołanych do życia wiarą jest mocą i mądrością Bożą. Dla innych jest zgorszeniem czy głupstwem, co jest coraz bardziej widoczne w obecnym czasie. W Ewangelii według Świętego Jana uczestniczymy w scenie oczyszczenia Świątyni Jerozolimskiej przez Pana Jezusa – wypędzenia z niej bankierów i sprzedawców zwierząt i ptaków ofiarnych. Woła: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» (J 2,16b). Widać Jego gorliwość i żarliwość o dom Pański. To wydarzenie przypomina nam proroka Eliasza, który stanął wobec czterystu pięćdziesięciu proroków Baala, aby wykazać, że jedynym i prawdziwym Bogiem jest Jahwe. Później odpowiedział Panu: „Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów” (por. 1 Krl 19,10). Żydzi pytają Pana Jezusa o znak. A On mówi im o świątyni swego ciała, która zostanie „zburzona” przez mękę i śmierć na Krzyżu, a po trzech dniach wzniesiona na nowo mocą Zmartwychwstania. Przyjdzie czas, że Świątynia Jerozolimska zostanie zburzona, a „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie” (por. J 4,23). Jezus Chrystus jest Głową Kościoła – swego Mistycznego Ciała, a my jesteśmy Jego członkami. Tak, jak On, mamy być żywymi kamieniami w Bożej budowli. Nikogo z nas nie może w niej zabraknąć!

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.


Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.
Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na II Niedzielę Wielkiego Postu, 25 lutego 2024 roku.
Zapraszamy.


I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos:
"To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!".

Wydarzenia religijne w naszej parafii


Nabożeństwa Wielkopostne
1. Godzina czuwania z Jezusem w Getsemani - adoracja w ciszy - w każdy czwartek od godziny ok.18.40 do godziny 20.00.
2. Droga Krzyżowa:
- około godziny 10.30.
- o godzinie 17.00 - dla dzieci
- około godziny 18.30.
- o godzinie 19,30 - dla młodzieży.
3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w każdą niedziele o godzinie 17.15.

Rekolekcje Wielkopostne
- od dnia 17 marca 2024 roku do dnia 20 marca 2024 roku.
Rekolekcje poprowadzi o. Antoni, kapucyn z Wałcza.

Droga Krzyżowa ulicami parafii
Piątek - 22 marca 2024 roku o godzinie 18.30

Nowenna przed Uroczystością św. Józefa
Nowenna przed Uroczystością św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła Powszechnego, rozpocznie się 10 marca 2024 roku o godzinie 17.30.

Msza św. on-line
Link do transmisji niedzielnej i świątecznej Mszy świętej w naszej parafii o godzinie 11.00

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design