Zesłanie Ducha Świętego

Sekwencja do Ducha Świętego

Liturgia Słowa na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Liturgia Słowa na uroczystość Zesłania Ducha Świętego Jesteśmy w Wieczernika w Jerozolimie, gdzie zgromadzili się apostołowie i uczniowie z Maryją – Matką Jezusa i Matką Kościoła. Zgodnie z poleceniem wstępującego w Niebo Pana oczekują obietnicy Ojca, Mocy z wysoka – Ducha Świętego posłanego przez Boga Ojca i Syna Bożego do Kościoła i do każdego człowieka, szczególnie do ochrzczonych w imię Trójcy Świętej. Czytanie z Dziejów Apostolskich mówi o zesłaniu Ducha Świętego na Maryję, apostołów i uczniów zgromadzonych w Wieczerniku. „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4a). Dzisiaj jest czas wielkiej łaski, Bożej obecności w Kościele i pośród rodzaju ludzkiego. Zstępuje Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi. Psalm 104 jest hymnem pochwalnym na cześć Boga. Stworzenie wywyższa i uwielbia swego Stworzyciela. Refren psalmu: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię” stanowi potężną modlitwę. Przyłączmy się do psalmisty, jego modlitwy i wołajmy o Boże zmiłowanie nad nami i nad całą ludzkością w trudnym okresie próby. W drugim Czytaniu z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian autor zwraca naszą uwagę na rolę Ducha Świętego. Wszyscy idziemy przez życie dzięki wierze, nadziei i miłości do Pana Boga i bliźnich, aby osiągnąć życie wieczne – Niebo – komunię z Trójcą Świętą. Paweł poucza nas, że tylko Duch Święty jest źródłem jedności chrześcijan. „Wszyscy […] w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” – Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. Nie ulegajmy zasadzie lansowanej przez świat: „dziel i rządź”! Dążmy do jedności, komunii ze sobą nawzajem. Nie dajmy się poróżnić. Nie dajmy się rozdzielić, abyśmy nie byli zatomizowani. W Ewangelii według świętego Jana Zmartwychwstały Pan tchnął na uczniów i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! […]». „On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (por. J 16, 8). Przyjmijmy Ducha Świętego, aby dopełniło się w nas i pośród nas dzieło stworzenia. Słowo Boga mówi w Księdze Rodzaju: „Duch Boży unosił się nad wodami” (por. Rdz 1, 2c). Od początku miał On moc sprawczą i udział najpierw w dziele Stworzenia, a po Wcieleniu Jezusa, w dziele zbawienia i odkupienia rodzaju ludzkiego. Wołajmy całym sercem: „PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości!”.

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.
Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 28 maja 2023 roku.
Zapraszamy.

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design