Akatyst on-line


Hymn na cześć Świętej Bogarodzicy - Akatyst w każdą niedzielę adwentu po mszy św. o godzinie 19.30.

Akatyst również będzie transmitowany w formie on-line.
Serdecznie zapraszamy.

Adwent

1.
Roraty – msza święta ku czci Matki Bożej – przeżywana we wspólnocie od poniedziałku do soboty o godzinie 6.30.

2.
Codzienna msza święta wieczorna o godzinie 18.00 z homilią.

3.
Rekolekcje adwentowe - w III niedzielę adwentu, w dniach od 11 grudnia 2021 roku do dnia 15 grudnia 2021 roku.
Rekolekcje poprowadzi ks. Dr Tomasz Mędrek, proboszcz parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego.

4.
Hymn na cześć Świętej Bogarodzicy - Akatyst w każdą niedzielę adwentu po mszy św. o godzinie 19.30.

5.
Drzewko miłości miłosiernej – możliwość podzielenia się żywnością i środkami czystości z biednymi w naszej wspólnocie parafialnej.

6.
Opłatek na stół wigilijny – pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej opartej na miłości, wzajemnym zrozumieniu i przebaczeniu, jedności i pokoju.

Słowo Boże na I Niedzielę Adwentu

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Rozpoczynamy nowy rok kościelny. Adwent jest pierwszym okresem liturgicznym w nim. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Mesjasza Pańskiego – Zbawiciela rodzaju ludzkiego i całego świata. Adwent kojarzy się nam ze zbliżającą się uroczystością i okresem Bożego Narodzenia. Tak rzeczywiście jest. Należy pamiętać o tym, że Słowo Boże w pierwszych dwóch tygodniach mówi o Paruzji, czyli powtórnym przyjściu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jest to radosne oczekiwanie na dwa wydarzenia zbawcze: Narodzenie Syna Bożego z Dziewicy Maryi, który wszedł w czas i przestrzeń przez łaskę Wcielenia i na Jego powtórne chwalebne przyjście na końcu czasów. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Jeremiasza pojawia się „pomyślna zapowiedź” Pana Boga, że wzbudzi Odrośl Dawidową – Mesjasza Króla. On będzie wymierzać „prawo i sprawiedliwość na ziemi”. Mocą Bożego Słowa możemy poznać, jak często prawo ustanawiane przez ludzi i wymierzana przez nich sprawiedliwość jest daleka od prawa Bożego. Psalm 25 wskazuje nam cel i kierunek: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę”. Początek roku kościelnego jest nową szansą na zmianę życia: spojrzenia, słuchania i słyszenia, rozumienia, działania modlitwą i czynem – nowego życia z Boga, z Bogiem i coraz bardziej w Bogu. W drugim czytaniu z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan autor zachęca i mobilizuje nas do dobrego przygotowania się na powtórne przyjście Pana. Pragnie, aby jak najwięcej ludzi skorzystało ze zbawczych dzieł Boga. Podpowiada, aby MIŁOŚĆ BOŻA KIEROWAŁA NAMI W RELACJACH ZE WSZYSTKIMI I WE WSZYSTKIM, CO JEST NASZYM UDZIAŁEM. Przypomina, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości – przez wydoskonalenie się w miłości. Zastanówmy się, czy w naszym życiu kierujemy się chęcią podobania się Panu Bogu? Czy raczej chcemy przypodobać się ludziom i spełniać ich wymagania – często daleko odbiegające od prawa Bożego i Jego przykazań i Miłości? W Ewangelii według Świętego Łukasza Pan Jezus osobiście zapowiada chwalebne przyjście Syna Człowieczego. Będą różne znaki poprzedzające Jego przyjście, które będą przyprawiać ludzi o strach, lęk i przerażenie. Skutkiem tego może być opuszczenie rąk, głów i osłabienie ducha – rodzaj poddania się, rezygnacji. Pan Jezus zachęca do czegoś innego! Właśnie w sytuacjach ekstremalnych mamy podnieść głowy, ręce i nabrać ducha, BO ZBLIŻA SIĘ NASZE ODKUPIENIE! Przestrzega nas, byśmy nie byli ociężali wskutek nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, bierni i abyśmy nie trwali w bezczynności. Mobilizuje nas do nieustannego czuwania na modlitwie, czujności i gotowości na spotkanie z Nim. „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36).

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.

Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na 1 Niedzielę Adwentu - 28 listopada 2021 roku.
Zapraszamy.

Zawierzenie się Matce Bożej

Zawierzenie się Maryi według traktatu św. Ludwika Marii Grigniont de Montfort

Zapraszamy do wysłuchanie konferencji w związku z rozpoczęciem rekolekcji - 33 dni przygotowania do zawierzenia się Maryi według traktatu św. Ludwika Marii Grigniont de Montfort.

"Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny"
Św. Ludwik Grignion de Montford.

"Oto jestem cały Twój i wszystko co moje, Twoim jest, o Jezu mój najmilszy, przez Maryję, Twą Najświętszą Matkę"
– modli się z ufnością Św. Ludwik Grignion de Montford.

W ten sposób zachęca każdego z nas do dobrowolnego i całkowitego zawierzenia się Najświętszej Maryi Panie, która została wybrana przez swojego Syna, aby wstawiać się za duszami i być im przewodniczką w drodze do domu Ojca.

Zapraszamy do wysłuchania 4 konferencji - "Poznanie Pana Jezusa".

"Audio - Konferencje"

.

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design