„Wierzę – Wierzymy”

Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka.

Szczególny charakter godności ludzkiej polega na powołaniu człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony do rozmowy z Bogiem już od chwili narodzin: istnieje on bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest zawsze z miłości zachowywany, i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi.
(KKK 27)

Słowo Boże na III Niedzielę zwykłą

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Dzisiaj obchodzimy w Kościele powszechnym NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO. Pierwsze czytanie z Księgi Nehemiasza mówi o Izraelitach, którzy po powrocie z niewoli babilońskiej, skupili się wokół księgi Prawa Mojżeszowego. „Uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa” (Ne 8,3b). Nie było Świątyni Jerozolimskiej. Gromadzili się wokół Słowa Boga, aby czytać i słuchać Jego słów. Lud oddawał cześć Panu obecnemu w swoim Słowie. Doświadczenie Izraelitów potwierdza refren Psalmu 19: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. „Biblia jest Księgą Ludu Pana, który w słuchaniu Jego głosu przechodzi od rozproszenia i podziału do jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem” (z Listu Apostolskiego Aperuit Illis Ojca Świętego Franciszka, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego – nr 6). W drugim czytaniu z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian autor pisze o Mistycznym Ciele Chrystusa. To Kościół jest jednym i nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa, w którym Pan jest Jego Głową. „Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką jest wasze powołanie. […] celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4,4.12b-13). Święty Łukasz prowadzi nas w Ewangelii do synagogi w Nazarecie, gdzie spotykamy Pana Jezusa. On powstał, aby czytać Słowo Boże. Podano Mu Księgę proroka Izajasza. Potem wyraźnie stwierdził: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli» (Łk 4, 21). Odwieczne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. On jest wypełnieniem proroctw o Mesjaszu, Słudze Pańskim. Słowo Boże pełni funkcję proroczą. W Duchu Świętym jest stale aktualne – dotyczy teraźniejszości. W każdej Mszy świętej jest zastawiany Stół Słowa Bożego, abyśmy się Nim karmili i Stół Eucharystyczny. Chrystus Pan karmi nasze dusze Słowem, swym Ciałem i Krwią, abyśmy mieli życie i to w obfitości!

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.

Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na III Niedzielę zwykłą - 23 stycznia 2022 roku.
Zapraszamy.

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design