Liturgia Słowa na XIV niedzielę zwykłą

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona” (por. Iz 9, 5-6). Izajasz – największy mesjański prorok – zapowiada przyjście Emmanuela (Boga z nami), który przywróci porządek Boży utracony w raju. To imię wyraża Jego naturę i misję: mądrość i wszechmoc Bożą, wieczność oraz pokojowe usposobienie. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza jest ukazana radość, pokój i czuła miłość Boga względem Jerozolimy i jej mieszkańców. Psalm 66 jest pieśnią uwielbienia i dziękczynienia Panu Bogu za to, że w każdym doświadczeniu jest obecny i działa w łasce i z mocą. W drugim czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów autor daje świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa, Jego dzieła zbawienia i odkupienia, które przyszły przez Krzyż. Człowiek ochrzczony idzie przez życie pod sztandarem Chrystusowego Krzyża. Apostoł narodów przypomina nam, że krzyż jest wpisany w nasze życie. Jednak na życiowy krzyż należy patrzeć z perspektywy zmartwychwstania. Aklamacja niesie ważne przesłanie: „W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie” (Kol 3, 15a. 16a). Zapowiada pokój Królestwa Bożego, o którym jest mowa w Ewangelii według świętego Łukasza. Pan Jezus posyła siedemdziesięciu dwóch uczniów z misją ewangelizacyjną – „jak owce między wilki”. Uczniowie mogą się spotkać z różnymi ludźmi i ich postawami (otwartością, zamknięciem, a nawet wrogością) w różnych okolicznościach. Jezus udzielił im swej władzy stąpania po potędze przeciwnika, czyli Szatana. To nie oznacza, że będzie lekko. Życie w pokoju nie oznacza, że będzie łatwo. Pan Jezus nigdy nie obiecywał łatwego życia. Zapowiedział próby i uciski. Obiecał pomoc, jeśli będziemy Go wzywać. "O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie" (Flp 4, 6-7). Boży pokój (Shalom z języka hebrajskiego) pochodzi z potęgi Miłości Boga i nie zależy od naszej siły, możliwości, umiejętności czy okoliczności zewnętrznych. Shalom nie ma nic wspólnego z brakiem konfliktów albo ze spokojem. SHALOM oznacza „WYPEŁNIENIE”. Ten, kto ma Shalom, jest napełniony, nasycony – cieszy się pełnią Boga. Przeciwieństwem pokoju nie jest wojna, lecz pustka. Człowiek bez Bożego pokoju jest człowiekiem „pustym”, pozbawionym życiowej siły. A wtedy może stać się łatwym łupem złego ducha. „Bliskie jest Królestwo Boże” (por. Łk 10,11b).

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.

Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na Niedzielę, 3 lipca 2022 roku.
Zapraszamy.

"Wiara przypomina odpowiedź dwojga narzeczonych. Słowem „tak”, które zaangażuje całe ich życie, dwoje ludzi uświęca swoją miłość. Uczucie miłości opiera się na obustronnej wierze, która ma zaufanie do drugiego i liczy na jego wierność w przyszłości. Tak dwoje staje się jednym ciałem. W miłości każde pokornie się unicestwia przed drugim, rozkwita i wzrasta w drugim. „Miłość we mnie wzrosła!”, nieśmiało i mocno powiedziała święta Teresa z Lisieux. W wierze i miłości Bóg we mnie wzrasta i podnosi mnie do siebie. Wiara jest też jednak darem od Boga, gdyż człowiek zawsze odpowiada w sposób wolny na wezwanie z Nieba. Nie jest to teoretyczna odpowiedź, ale osobiste doświadczenie Boga takiego, jakim On jest. Odpowiadając Bogu, budujemy w Nim nasze życie, a Ojciec składa w nas swoją nadzieję. Bóg zawsze chce upodobnić człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Ważne, by zrozumieć, że wiara jest wydarzeniem miłości, które sprawia, że stajemy się jednym i tym samym z osobą, którą kochamy.” .

(Kard. R. Sarah, Bóg albo nic, s. 287n)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design