Wydarzenia religijne w naszej parafii

1. 23 września 2023 roku - sobota - o godzinie 14.00, w sali parafialnej, odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w 2024 roku.

2. 24 września 2023 roku - niedziela - o godzinie 16.00, w sali parafialnej, odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, na które zapraszamy młodzież od klasy 7. Zapraszamy również dzieci od klasy 4 do 6 do wspólnoty Dzieci Bożych.

3. 4 października 2023 roku - środa - o godzinie 17.00, na placu kościelnym przed nowym budynkiem odbędzie się błogosławieństwo zwierząt i ich właścicieli. Błogosławieństwo odbędzie się w dniu Św. Franciszka z Asyżu - patrona ekologii.

4. 8 października 2023 roku - niedziela - o godzinie 11.00 i 12.30, w naszej parafii odbędzie się Wizytacja Duszpasterska J.E. Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.

5. 28 października 2023 roku - sobota - od godziny 16.00 do godziny 19.00, odbędzie się Bal Wszystkich Świętych. Z tej okazji zorganizowane jest przejście ulicami - Tarnobrzeską, Wrocławską, Wileńską i Św. Kingi.

6. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:
- I grupa - spotkanie w II środę miesiąca o godzinie 19.00
- II grupa - spotkanie w II poniedziałek miesiąca o godzinie 19.00
Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej.

Liturgia Słowa na XXV Niedzielę Zwykłą

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Słowo Boże zachęca nas do poszukiwania i poznania Pana Boga, nawrócenia, życia i pracy dla Chrystusa w winnicy Pańskiej, czyli dla Królestwa niebieskiego, którego widzialnym znakiem jest Kościół święty. Pierwsze Czytanie z Księgi proroka Izajasza zachęca nas do poszukiwania Pana Boga. Znalezienie Go skutkuje konkretnym czynem – nawróceniem, zawróceniem z życiowych bezdroży i coraz głębszym wchodzeniem w Boże życie. Pan Bóg stawia nas również wobec kwestii sprawiedliwości i miłosierdzia. Prorok Izajasz odkrywa przed nami transcendencję Boga. Jego myśli są nad naszymi myślami i Jego drogi są nad naszymi drogami (por. Iz 55,8-9). Nikt ani nic nie jest w stanie ogarnąć Pana Boga, a tym bardziej mieć Go pod kontrolą. „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno” i „Teraz poznajemy po części” (por. 1 Kor 13, 12). Izajasz zachęca nas do zejścia ze swoich dotychczasowych dróg życiowych. Zachęca do nawracania się, do pójścia za Panem Bogiem i poznawania Go – na tyle, na ile da nam się poznać. Psalm 145 jest hymnem pochwalnym na cześć Pana Boga. Mówi o Jego wielkości i dobroci. Refren zawiera ważną wskazówkę: „Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają”. Psalm jest jedną piękną modlitwą płynącą z miłującego serca. Stanowi zachętę, by wołać do Pana w modlitwie: osobistej (ustnej, myślnej, w ciszy, milczeniu – modlitwie wewnętrznej czy w modlitwie serca), w aktach strzelistych i wspólnotowej modlitwie liturgicznej, aby przyszedł do nas, naszego życia i przemieniał je swoją łaską. W Drugim Czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian autor pisze i składa zarazem świadectwo: „Dla mnie żyć – to Chrystus” (por. Flp 1,21). Może się wydawać, że Paweł mówi o jakiejś „wyższej szkole jazdy”, że to nie jest dla nas. Sakrament Chrztu świętego daje nam dostęp do niewidzialnej rzeczywistości Życia Bożego. Wierne kroczenie za Chrystusem otwiera na łaskę Bożą. Ona wprowadza na drogę współpracy z Nim i uzdalnia do poddania się prowadzeniu Ducha Świętego. Ochrzczony zaczyna żyć nie tylko dla Chrystusa, nie tylko z Chrystusem, nie tylko przez Chrystusa, ale W CHRYSTUSIE. W rozpoczynającym się tygodniu przyjrzyjmy się naszej relacji z Panem Jezusem. Niech Aklamacja będzie dla nas dobrą podpowiedzią: „Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego” (por. Dz 16, 14b). W Ewangelii według świętego Mateusza Pan Jezus opowiada swoim uczniom przypowieść o robotnikach w winnicy. Gospodarzowi obrodziła winnica i w krótkim czasie potrzebuje zebrać winogrona, aby nie straciły na wartości. Wynajmuje robotników w różnych porach dnia, bo ich liczba jest niewystarczająca. Ze wszystkimi umawia się na godziwą zapłatę – jednego denara. Jednak wypłata budzi u niektórych robotników niezadowolenie. Pierwsi liczyli na większą zapłatę. Dochodzi do głosu ludzka sprawiedliwość, która ocenia, spodziewa się, porównuje i osądza. W swoim myśleniu i działaniu przestają kierować się miłosierdziem. Ewangelia przypomina nam, że mamy „jeden dzień”, czyli dar życia, w którym mamy być gotowi i podejmować pracę w winnicy Pańskiej. Często zamartwiamy się tym, co będzie „jutro”. A Pan Jezus mówi: „Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy” (Mt 6,34). Ewangelista Mateusz przybliża nam sens przypowieści. Jednym denarem jest dar zbawienia, który daje nam Jezus Chrystus z Krzyża i w mocy Zmartwychwstania. Każdy ochrzczony jest powołany do pracy i służby w winnicy Pańskiej, dla Królestwa niebieskiego – w Kościele świętym. Każdy ma swój czas powołania i zadania do wykonania. Nie przegapmy tego!

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.
Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na XXIV Niedzielę zwykłą, 18 września 2023 roku.
Zapraszamy.


Piotr podszedł do Jezusa i zapytał:
"Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?"
Jezus mu odrzekł:
"Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy".

(Mt 18,21-35)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design