Liturgia Słowa na I Niedzielę Adwentu

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Nowy rok liturgiczny (kościelny) rozpoczynamy okresem Adwentu, czyli radosnego oczekiwania na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Adwent kojarzy nam się z oczekiwaniem na Boże Narodzenie. Jednak należy pamiętać, że w pierwszych tygodniach Adwentu Słowo Boże stawia nas przed rzeczywistością Paruzji, czyli powtórnego przyjścia Pana. Prorok Izajasz i Jan Chrzciciel wołają do nas: Nawracajcie się! Nie lękajcie się! Odwagi! – Pan jest blisko! Prorocy zapowiadają powtórne przyjście Pana na końcu czasów i Jego wieczne panowanie. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza zapowiada pokój Królestwa Bożego. Zazdrość i nienawiść, które uwidaczniają się w pojedynczych ludziach i w zarządcach państw, zostaną przemienione w miłość i pokój serca. Łaska Boża sprawi, że każdy będzie mógł kroczyć dalej i „postępować w światłości Pańskiej”. Psalm 122 kontynuuje drogę ukazaną przez proroka Izajasza. Podkreśla wagę pokoju - w sercu człowieka, pomiędzy ludźmi, a także w każdym miejscu (w tym w „domu Pana” – w Jerozolimie). Św. Paweł Apostoł w drugim czytaniu z Listu do Rzymian przekazuje nam radosną wiadomość: ZBLIŻA SIĘ NASZE ZBAWIENIE! […]„teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas” (por. Rz 13,11). Apostoł akcentuje ważność obecnego czasu. Chodzi o znaczenie niesione przez greckie słowo kairos. Wskazuje ono właściwy czas, odpowiedni moment, niepowtarzalną szansę. Jest ona okazją do zastanowienia się, jak wykorzystujemy czas łaski dany nam przez Pana Boga. Apostoł narodów radzi nam odrzucenie uczynków ciemności. Zachęca do przyobleczenia zbroi światła, a nawet w samego Jezusa Chrystusa! W jaki sposób? Przez modlitwę, życie sakramentalne, dbanie o stan łaski uświęcającej, stanie i chodzenie w obecności Bożej, jak najwierniejsze naśladowanie Pana Jezusa. Aklamacja jest wspaniałym aktem strzelistym: „Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie” (Ps 85,8). W Ewangelii według św. Mateusza Pan Jezus akcentuje potrzebę czujności w oczekiwaniu na powtórne przyjście Syna Człowieczego – żeby ten dzień nas nie zaskoczył. Mówi nam o konieczności czuwania i bycia gotowym, bo ci „zostaną zabrani”. Przypomnijmy sobie słowa wypowiadane przez Kapłana w czasie każdej Najświętszej Ofiary: „abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Czas Adwentu jest czasem szczególnej łaski. Możemy ćwiczyć postawę otwartości na obecność Bożą w czasie porannej i wieczornej modlitwy, przez uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, przyjmowanie Komunii świętej, w codziennym życiu – podczas wiernego wypełniania obowiązków stanu. W każdej chwili możemy zwracać się do Pana Boga i budować bliską relację z Nim; mówić Mu o wszystkim, co jest naszym udziałem. „Ja Jestem” jest zawsze gotowy i pomaga nam w każdej potrzebie. Tylko On chce naszego dobra w doczesności i wiecznej szczęśliwości. W górę serca! Podnieśmy głowy i opuszczone ręce! Nie zniechęcajmy się. Pan jest blisko.

Adwent - oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa

Rozpoczynamy czas adwentowy - radosne oczekiwanie na przyjście Mesjasza Pańskiego - Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Propozycje na czas adwentowy:
1. Oczekiwanie z Maryją - Roraty od poniedziałku do soboty o godzinie 6.30.
2. Duchowe przygotowanie – Rekolekcje Adwentowe - od 11 do 14 grudnia 2022 roku.
W niedzielę, 11 grudnia 2022 roku na każdej Mszy św., natomiast w następne dni, tj. w poniedziałek, wtorek i środę na Mszach św. o godzinie 10.00 i 18.00.
Rekolekcje przeprowadzi ks. Jerzy Loch z Zielonej Góry.
3. Akatyst - hymn ku czci Świętej Bożej Rodzicielki - w każdą niedzielę Adwentu po Mszy św. około godziny 20.15.
4. Sakrament Pokuty i Pojednania (spowiedź św.) każdego dnia o godzinie 6.30 i 17.30 - moje nawrócenie z drogi zła; wyjście z ciemności ku światłu.
5. Choinka z chlebkami św. Alberta - każdy bochenek zawiera osobę/rodzinę w potrzebie.
Podziel się z innymi odrobiną serca.
6. Wieczór Wigilijny dla osób samotnych z naszej parafii - w sobotę 17 grudnia 2022 roku o godzinie 16.00 w sali parafialnej. Organizatorem jest Fundacja Interaktywni.
7. Msza święta - Pasterka, doprawiona zostanie w Noc Wigilijną, 24 grudnia 2022 roku o godz. 21.00, 22.30 oraz 24.00.
8. W Święta Bożego Narodzenia, 25 i 26 grudnia 2022 roku Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym - moje spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem, moim Zbawicielem.

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.

Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na I Niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 roku.
Zapraszamy.
„W wielu religiach pierwotnych czyściec to czas błąkania się przed dostąpieniem „raju”, który człowiek może poznać, jeśli jego dusza zostanie oczyszczona zgodnie z tradycyjnymi zasadami. Przez wieleset lat animiści nie znali Objawienia, ale wyraźnie mieli naturalną intuicję konieczności istnienia jakiegoś miejsca przejściowego.
Święty Augustyn wzrastał w kulturze pogańskiej, po czym wybrał nawrócenie na chrześcijaństwo. Jego wizja czyśćca jest więc szczególnie interesująca. W różnych miejscach swojego dzieła precyzuje to wierzenie. Jak się wydaje, wywarł on wielki wpływ, zwłaszcza w dwóch kwestiach. Z jednej strony Augustyn określa czas próby czyśćcowej na tamtym świecie: ma ona miejsce między sądem szczegółowym po śmierci każdego człowieka a sądem zbiorowym, czyli sądem ostatecznym, na końcu czasów. Z drugiej strony podkreśla, że tej próby, która nieodzownie prowadzi do raju, nie można uważać za ułatwienie zbawienia, gdyż jest ona przerażająca.
Dla chrześcijan raj jest miejscem, w którym ludzie będą żyli w doskonałej komunii z Bogiem. Nie ma możliwości dostąpienia tego światła, dopóki nasza dusza nosi plamy swoich ziemskich win. Czyściec jest więc czasem oczyszczenia, chwilą przygotowania do wielkiej podróży ku Bogu. Jednak tak jak podczas długich przepraw statkiem, jest to pewnego rodzaju kwarantanna dla chorych dusz.
Nie możemy zbliżyć się do Boga, dopóki nasza dusza nie jest całkowicie oczyszczona; musi całkowicie nas strawić ogień Jego miłości. Aby wejść w światłość Ojca, trzeba promienieć”.

(Kard. Robert Sarah, Bóg albo nic, s. 328n)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design