Liturgia Słowa na XXVII niedzielę zwykłą

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Słowo Boże kieruje naszą uwagę na kwestię wierności Bogu, Jego Słowu i Jego prowadzeniu, zwłaszcza w okresach prób. Dalej przypomina nam, że Pan Bóg dał nam ducha mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia nie po to, byśmy się bali. Mówi o ważności i wiecznej trwałości Słowa Bożego ogłoszonego przez Syna Bożego. Ewangelia mówi nam o pokorze i służbie, które mają wypełniać nasze życie. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Habakuka jesteśmy świadkami zmagania duchowego autora, który woła do Pana Boga o ratunek i pomoc. Sam jest w wielkim ucisku. Powstają spory i wybuchają waśnie między ludźmi. Potrzebna jest Boża ingerencja. Pan Bóg zachęca do oczekiwania i wierności: „Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności” (Ha 2,4). Psalm 95 jest hymnem pochwalnym Pana Boga, Jego przymiotów i dzieła stworzenia. Mówi o wyjściu z niewoli egipskiej, o trudach wędrówki przez pustynię do Ziemi Obietnicy. Przypomina, że nikt z buntowniczego narodu nie wszedł do Kanaanu. W drugim czytaniu z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza autor zachęca adresata i każdego człowieka do rozpalenia na nowo charyzmatu Bożego złożonego w nas. Przypomina, że otrzymaliśmy ducha mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Mamy je wykorzystywać każdego dnia, a nie „od święta” lub nie wykorzystywać wcale – z lęku. Mamy wziąć udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dzięki łasce i mocy Bożej. Apostoł Paweł zachęca nas do strzeżenia depozytu wiary powierzonego nam w czasie Chrztu świętego. Nie jesteśmy w tym sami. Naszym pomocnikiem jest Trzecia Osoba Boska – Duch Święty. Aklamacja wyraźnie podkreśla, że Słowo, które głosił Pan, trwa wiecznie. Po Nim apostołowie, uczniowie i świadkowie wiary rozpowszechniali Dobrą Nowinę o zbawieniu aż po krańce Ziemi. W Ewangelii według św. Łukasza Pan Jezus przypomina nam, jak w życiu ważna jest pokora, uniżenie i wypływająca z nich służba. W służbie nie mamy oczekiwać ani liczyć na wdzięczność. Ważna jest bezinteresowność w naszej relacji do Pana Boga. On stworzył nas z Miłości. Kocha każdego człowieka bez względu na jego stosunek do Niego. Pan Jezus umarł na Krzyżu za wszystkich. Wszystkich odkupił i zbawił. Potrzeba, abyśmy otworzyli się na te wielkie dary i je przyjęli. Współpracowali z Nim i Jego łaską. Na wzór Pana uczmy się bezinteresowności w relacji z Nim i bliźnimi aż będzie wyeliminowane myślenie i postawa: a co ja będę z tego miał? „Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»” (por. Łk 17,10).

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.

Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.

Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na Niedzielę, 25 września 2022 roku.
Zapraszamy.
„Modlitwa to długi czas pustyni i oschłości, podczas gdy my raczej mamy ochotę oddać się łatwym radościom świata niż czekać na Boga. Kiedy tak wiele myśli oddala nas od Boga, ważne jest, byśmy nie zapominali, że Duch Święty wciąż jest obecny. Natomiast najwięksi święci wątpili w swoje życie modlitwy, gdyż oschłość bywała tak bardzo przykra; św. Teresa od Dzieciątka Jezus nawet się zastanawiała, czy wierzy w słowa, które wypowiada w codziennie odmawianych modlitwach. Myślę, że modlitwa przywołuje brak słów, gdyż jedyną mową jaką Bóg naprawdę słyszy, jest milczenie miłości. Kontemplacja świętych karmi się wyłącznie trwaniem twarzą-w-twarz z Bogiem w całkowitym oddaniu. Duchową płodność ma tylko dziewicze milczenie, którego nie zakłóca nadmiar słów i wewnętrzny hałas. Przed Bogiem trzeba umieć stanąć całkowicie obnażonym, bez koloryzowania. Modlitwa potrzebuje uczciwości nieskazitelnego serca. Dziewictwo jest istotą absolutu, w którym zachowuje nas Bóg.
Bóg otulił ubóstwo Mojżesza swoją niewymowną światłością. Zdjął z jego serca wszystkie trudności. Mojżesz został ogołocony, by naprawdę wsłuchać się w nadzieję Boga. Prawdziwa modlitwa pociąga za sobą pewien zanik naszego osobistego bałaganu […]
Bóg zawsze udziela się w całej pełni tylko sercu, które przypomina czyste światło letniego poranka, nabrzmiałego pięknymi obietnicami”.

(Kard. R. Sarah, Bóg albo nic, s. 301n)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design