Liturgia Słowa na XI Niedzielę Zwykłą

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Słowo Boże zwraca naszą uwagę na dar wolnej woli człowieka i skłania do zastanowienia się, jak z niej korzystamy oraz czy liczymy się z wolą Bożą. Przypomina nam także o dziękczynieniu i wdzięczności Bogu oraz bliźniemu. Podkreśla rolę Słowa Bożego i rzeczywistość Królestwa Bożego. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ezechiela poznajemy fragment historii Izraela. Pan Bóg ma najlepszą wersję na życie człowieka, społeczeństw, narodów i całego rodzaju ludzkiego. Stwórca podarował człowiekowi wolną wolę. Nie zawsze dobrze korzystamy z tego daru i uwzględniamy wolę Bożą. Popadamy w różne tarapaty, a pretensje za ich skutki kierujemy do Pana Boga. Psalm 92 jest hymnem na cześć sprawiedliwych rządów Boga. Jest pełen dziękczynienia i wdzięczności Bogu. Za przykładem psalmisty ćwiczmy się w dziękczynieniu i wdzięczności Panu Bogu i bliźniemu. Nie zaczynajmy od zauważania i wytykania mankamentów. W drugim czytaniu z Drugiego Listu Świętego Pawła do Koryntian autor podkreśla ważność i wyższość wiary nad „widzeniami” i innymi nadzwyczajnymi łaskami. Mamy starać się podobać Chrystusowi w myślach, słowach i uczynkach, co prowadzi nas do coraz większego upodabniania się do Niego. Aklamacja niesie ważny przekaz: Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. To On sieje słowa życia i prawdy w naszych sercach, abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości Boga i człowieka. Tak jest budowane Królestwo Boże w nas i pośród nas. W Ewangelii według Świętego Marka Pan Jezus mówi do zgromadzonych tłumów o Królestwie Bożym i jego rozwoju. Opowiada o nim w przypowieściach. Królestwo Boże nie jest podobne do innych ziemskich królestw. Stojąc przed Piłatem, Jezus powiedział: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd» (por. J 18,36). Jest to "wieczne i powszechne Królestwo: “* królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju" (z prefacji na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata). Dzięki sakramentowi Chrztu świętego każdy z nas jest zaproszony do niego. Mamy iść przez życie drogą Bożych przykazań i ośmiu błogosławieństw, aby Królestwo Boże wzrastało w nas i z innymi – pośród nas. Widzialnym znakiem Królestwa Bożego na ziemi jest Kościół święty, którego Głową jest nasz Pan, Jezus Chrystus, a my jesteśmy Jego członkami. To dzięki Niemu i sakramentom świętym, które przyjmujemy, budujemy Królestwo Boże. Ono ma charakter duchowy, więc nie stanowi „konkurencji” dla ziemskich królestw i władzy. Jest dziełem Ducha Świętego, który dokonuje naszego uświęcenia – upodabnia nas do Chrystusa i uzdalnia do naśladowania Go. Królestwo Boże jest obecne – tu i teraz. Pan Jezus przyrównał je do ziarnka gorczycy – najmniejszego z ziaren. Z maleńkiego ziarenka rozrasta się do wielkich rozmiarów. Tak dzieje się z Królestwem Bożym. Swoją pełnię osiągnie w wieczności (gdzie nie będzie już czasu i przestrzeni), ku której zmierza każdy z nas i równolegle zmierzamy razem – cały rodzaj ludzki.

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.


Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.
Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na X Niedzielę Zwykłą, 9 czerwca 2024 roku.
Zapraszamy.


"Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».".

Wydarzenia religijne w naszej parafii

Koncert Pieśni Maryjnych
Sobota - 23 czerwca 2024 roku.
- koncert w wykonaniu absolwentów i studentów Akademii Sztuki i Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się podczas Mszy św. o godzinie 18.00 oraz po zakończeniu Mszy św.
Serdecznie zapraszamy.

Poświęcenie figur Świętych
Sobota i Niedziela - 22 i 23 czerwca 2024 roku.
- zostaną poświęcone dwie figury – św. Rity z Cascii, od spraw najtrudniejszych oraz św. o. Pio, męczennika konfesjonału.
Uroczystości odbędą się podczas Mszy św. o godzinie 18.00.
Serdecznie zapraszamy.

Msza św. on-line
Link do transmisji niedzielnej i świątecznej Mszy świętej w naszej parafii o godzinie 11.00

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design