Liturgia Słowa na IV Niedzielę Wielkanocną

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry....

Czwarta niedziela wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza. To jest dzień szczególnie poświęcony modlitwie o nowe, dobre – święte powołania kapłańskie i zakonne. Liturgia słowa skupia naszą uwagę na Jezusie Chrystusie – Dobrym Pasterzu. W pierwszym Czytaniu z Dziejów Apostolskich uczestniczymy w postawieniu apostoła Piotra i Jana przed Sanhedrynem za uzdrowienie chromego siadającego przy Pięknej Bramie Świątyni Jerozolimskiej. Cud uzdrowienia został dokonany „w imię Jezusa Chrystusa”. On jest kamieniem odrzuconym przez budujących. A stał się „głowicą węgła”, czyli zwornikiem sklepienia będącym najmocniejszym kamieniem scalającym budowlę. Dla nas chrześcijan – rzymskich katolików, budowlą Bożą jest Kościół święty, gdyż jego Głową jest Jezus Chrystus. „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). Refren Psalmu 118 podkreśla ten fakt: „Kamień wzgardzony stał się fundamentem”. Zróbmy rachunek sumienia i odpowiedzmy na pytanie, czy nie należymy do grona gardzących Panem Bogiem, Jego przykazaniami, Jego prawem, a szczególnie ogromem Bożej miłości i miłosierdzia. W drugim Czytaniu z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła autor przypomina nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi dzięki miłości Ojca Niebieskiego. Jan Apostoł wskazuje dramat ludzkości i świata polegający na niepoznaniu Boga. Tylko miłość Boża kształtuje nas, rozwija do pełni człowieczeństwa, doskonali naszą nieśmiertelną duszę, której celem jest osiągnięcie życia wiecznego – zjednoczenia i komunii z Trójcą Przenajświętszą. W Ewangelii według św. Jana autor stawia nas przed Jezusem Chrystusem – Dobrym Pasterzem. Jezus sam opisuje cechy dobrego pasterza odróżniające go od najemników. TYLKO JEZUS CHRYSTUS jest naszym Pasterzem. TYLKO ZA NIM możemy iść przez życie. TYLKO ON może dać nam prawdziwe życie i to w obfitości! TYLKO ON jest Dawcą życia wiecznego. Nie tylko dzisiaj, ale jak najczęściej, pamiętajmy o modlitwie dziękczynnej za biskupów i kapłanów, którzy przedłużają Kapłaństwo Chrystusowe i dają nam naszego Pana – Jezusa Chrystusa realnie obecnego w sakramentach świętych. Módlmy się także za powołanych do służby Bożej w życiu zakonnym i misyjnym o żywą nadprzyrodzoną wiarę, która usłyszy Jezusowe: „Pójdź za Mną!”. Niech będą dobrymi narzędziami Pana Boga w budowaniu Królestwa Bożego w duszach ludzkich i pomiędzy ludźmi aż po krańce świata!

BogaTe Słowa

Kto czyta Pismo Święte, daje Bogu możliwość przemówienia do siebie codziennie, w sposób żywy, skuteczny i bezpośredni. Takiej mocy, trafności, ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, nawet najbardziej świętego człowieka.


Modlitwa to spotkanie z Bogiem.
Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy łaskami.
Ale czy wiesz, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być uczczenie Boga?
Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu.
Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi, przeczytane książki i inne, podobne.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnych nagrań z cyklu "BogaTe Słowa".
Odcinek na Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 roku.
Zapraszamy.


Wydarzenia religijne w naszej parafii

Droga Światła
W okresie wielkanocnym będzie doprawiane nabożeństwo - Droga Światła
Rozpoczęcie nabożeństwa około godziny 18.40.

I Komunia Święta
Sobota - 18 maja 2024 roku - godzina 12.00.
Niedziela - 19 maja 2024 roku - godzina 12.00.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Niedziela - 19 maja 2024 roku.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Głównej Patronki Naszej Archidiecezji
Poniedziałek - 20 maja 2024 roku.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
Czwartek - 30 maja 2024 roku.
- uroczysta Msza św. połączona z procesją ulicami naszej parafii o godzinie 12.30.

Msza św. on-line
Link do transmisji niedzielnej i świątecznej Mszy świętej w naszej parafii o godzinie 11.00

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Top 100+ Premium WordPress Themes for 2017 Null24Free download vector for design