Ministranci i Lektorzy

Ministrant

Ministrare (z łaciny) znaczy „SŁUŻYĆ”.

Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

Strój ministranta stanowią:
– komża
– sutanka i kołnierz w kolorach danego okresu liturgicznego
– alba przepasana cingulum

Ministrant przy Ołtarzu Pańskim, służąc, przyczynia się do tego, aby Liturgia była piękna. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Służąc Panu Jezusowi sam się uświęca i jednocześnie pomaga ludziom zobaczyć Boga.

Wspólnota ministrantów i lektorów w naszej parafii obejmuje w sumie 30 chłopców oraz mężczyzn, którzy pełnią posługę liturgiczną przy ołtarzu. Serdecznie zapraszamy chętnych do służby przy Ołtarzu Pańskim bez względu na wiek. Nigdy nie jest za późno aby rozpocząć posługę w prezbiterium.

Zachęcamy także rodziców, by zaproponowali swoim synom pozostania ministrantem. Tym którzy byli kiedyś ministrantami przypominamy że również w wieku dorosłym można w ten sposób służyć Bogu. Bliskość ołtarza pomaga rozwijać swoją wiarę, a publiczne czytanie słowa Bożego jest pięknym świadectwem wiary wobec ludzi młodych.

Lektor

Lektorem jest wierny, który czyta teksty Pisma świętego podczas Liturgii. Nazwa „lektor” i związana z nią posługa liturgiczna w Polsce dotyczy ściśle alumnów seminarium. Jednakże II Polski Synod Plenarny przewiduje możliwość stałego lektoratu dla mężczyzn świeckich przed ukończeniem 25 roku życia.
Wielkość i znaczenie Słowa Bożego w Liturgii Kościoła domaga się, aby we wspólnocie parafialnej istniał zespół lektorów młodszych i starszych, którzy umiejętnie będą proklamowali Słowo Boga do człowieka. Zrozumiałym jest, ze lektor powinien starać się żyć według wskazań czytanego Słowa i własnym przykładem wskazywać na aktualność Pisma świętego.