Jerycho Różańcowe

Czym jest Jerycho Różańcowe

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

W nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane, za pośrednictwem  Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w następujących intencjach:

– wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata
– łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła
– wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli
– nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.  obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu
– odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

Historia Jerycha Różańcowego

Po raz pierwszy Różańcowe Jerycho w intencji ojczyzny, rządzących, wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy i o łaskę wiary dla narodów Europy zorganizowane zostało w kaliskiej bazylice św. Józefa w grudniu 2003 roku. Czuwania nawiązują do ewangelicznej sceny pod Jerychem, kiedy niewidomy człowiek prosi Chrystusa o uzdrowienie. Ich uczestnicy wierzą, że spełnią się słowa księdza kardynała Augusta Hlonda: Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego.

Początki Różańcowego Jerycha w Polsce związane są z osobą Anatola Kaszczuka, delegata wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski w 1946 roku. To właśnie on, kiedy ważyły się losy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodniowego Kongresu Różańcowego na Jasnej Górze. Podczas niego miano codziennie odprawiać Mszę św., odmawiać Różaniec i Koronkę do miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji przyjazdu Ojca Świętego. Za radą ks. bpa Stefana Bareły zrezygnowano z Kongresu, lecz nazwano te siedem dni modlitwy „Oblężeniem Jerycha”;. Nawiązano do siedmiu dni, podczas których Izraelici zgodnie z rozkazem Boga obchodzili z Arką Przymierza Jerycho, by zburzyć mury i zdobyć miasto (Joz 6).

Uczestnicy na Jasnej Górze chcieli trwać na modlitwie, by runęły mury zagradzające drogę Ojcu Świętemu do Polski.
I rzeczywiście przeszkody zostały zwyciężone. Anatol Kaszczuk nazywa to wydarzenie pierwszym „Oblężeniem Jerycha”. Natomiast w 2003 roku do modlitwy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny czyli Jerycha Różańcowego Polaków zachęcił ks. biskup Roman Marcinkowski, krajowy opiekun Duchowego Legionu Maryi, wspólnoty apostolskiej zrzeszającej świeckich pod przewodnictwem kapłana. Obecnie Różańcowe Jerycha organizowane są w wielu polskich parafiach między innymi w Toruniu, Płocku, Poznaniu, Zakopanem i Ustroniu, a także na świecie np. w Rosji, Filipinach Irlandii. Niektóre wspólnoty trwają na modlitwie w intencji ojczyzny i Europy nawet przez siedem dni.

Naśladujmy Maryję:
– kiedy giną poczęte dzieci – Ona mówi „fiat”
– kiedy dzieci i młodzież są demoralizowane – Ona jest nieskalanie czysta
– kiedy rodziny tracą stabilność – Ona jest Matką Rodziny Nazaretańskiej
– kiedy starsi nie mają jutra – Ona otrzymała od Syna na krzyżu św. Jana Apostoła jako opiekuna.

Jerycho Różańcowe w naszej Parafii

W naszej parafii „Jerycho Różańcowe” pojawiło się stosunkowo niedawno.
Udział w tej zacnej inicjatywie polega na adoracji Najświętszego Sakramentu nieustannie przez całą dobę, jedynie z przerwą na eucharystię.

Każdego 31 dnia miesiąca, jeżeli wypadnie w danym miesiącu, po Mszy Św. o godzinie 1800, rozpoczyna się adoracja i trwa do Mszy Św. o godz. 1800 następnego dnia.

Poszczególne osoby, które zgłoszą się na tę modlitwę dyżurują przez 1 godzinę. W tym czasie, przez pół godziny, odmawiają różaniec według wyznaczonego planu, a drugie pół godziny trwają w ciszy.