Jerycho Różańcowe

Czym jest Jerycho Różańcowe

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

W nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane, za pośrednictwem  Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w następujących intencjach:

– wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata
– łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła
– wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli
– nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.  obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu
– odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

Naśladujmy Maryję:
– kiedy giną poczęte dzieci – Ona mówi „fiat”
– kiedy dzieci i młodzież są demoralizowane – Ona jest nieskalanie czysta
– kiedy rodziny tracą stabilność – Ona jest Matką Rodziny Nazaretańskiej
– kiedy starsi nie mają jutra – Ona otrzymała od Syna na krzyżu św. Jana Apostoła jako opiekuna.

Jerycho Różańcowe w naszej Parafii

„JEDNA GODZINA DLA JEZUSA”

Droga Parafianko, Drogi Parafianinie!

Czy możesz i chcesz podarować Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie jedną godzinę, aby modlić się w intencji naszej Ojczyzny, naszego Narodu i pokoju na świecie?

Jerycho Różańcowe zostało zapoczątkowane w naszej parafii 31 stycznia 2010 roku i trwa do chwili obecnej.
W 32 parafiach naszej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Jerycho Różańcowe trwa nieprzerwanie dniem i nocą i każdego miesiąca od 13 lat. 
Inicjatywa otrzymała aprobatę i błogosławieństwo Ks. abpa Andrzeja Dzięgi. 

Jerycho Różańcowe rozpoczyna się o godz. 1900 w dniu wyznaczonym dla parafii i trwa 24 godziny.

Osoba zgłaszająca się do uczestnictwa w Jerychu Różańcowym zapisuje się na określoną godzinę. Każda godzina ma przypisaną część Różańca świętego, którą odmawia się głośno przed Najświętszym Sakramentem w kościele wraz z krótkimi rozważaniami Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w pierwszej pół godzinie. W drugiej pół godzinie trwamy w milczeniu – w adorującej miłości – przed Jezusem Eucharystycznym, by On mógł mówić do naszych serc.

Przez prawie 13 lat część Parafian uczestników Jerycha Różańcowego odeszła do Pana.
Wszyscy są o 13 lat starsi – często schorowani i niepełnosprawni. Zmniejszyła się liczba uczestników Jerycha,  a brakuje nowych, w tym młodych osób, które włączyłyby się do kontynuowania dzieła dla wspólnego dobra wszystkich.      

Dla wierzących Bogu i Jego Słowu zaszczytem jest przebywanie u stóp Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Oprócz Mszy świętej jest to najbardziej owocny czas dany nam przez Pana Boga.

Gdy w 1920 roku ruszyła na Polskę „czerwona” nawałnica, kościoły pękały w szwach, trwały nabożeństwa przebłagalne, procesje z Najświętszym Sakramentem. U stóp Jasnej Góry ludzie leżeli krzyżem, by błagać Matkę Bożą o wstawiennictwo u Syna w intencji ratunku dla Polski i Narodu Polskiego.

W czasie II wojny światowej była tylko jedna parafia w Polsce, której mieszkańcy nie zaznali nieszczęść i tragedii:
– nikt z tej parafii nie zginął w czasie wojny
– wszyscy żołnierze powrócili z wojny do swoich rodzin
– przez cały czas wojny, żaden Niemiec nie przekroczył granicy tej parafii!
TO JEST CUD!
Jak to się stało?
Parafia nazywa się Garnek, leży w centrum Polski, ok. 70 km od Warszawy. Gdy Niemcy zaatakowały Polskę w 1939 roku w parafii proboszczem był bardzo mądry i pobożny kapłan. Był to pierwszy piątek miesiąca. Proboszcz powiedział do ludzi zgromadzonych w kościele: „Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi. Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Tak, jest ratunek! Tym ratunkiem jest różaniec przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem! Od dzisiaj, aż do końca wojny, (nie wiemy, ile będzie trwać ta wojna), każdego dnia w naszym kościele będzie odmawiany Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam wszystkich każdego dnia na to nabożeństwo”. Wojna trwała 6 lat. Różaniec w kościele trwał także 6 lat (1939-1945). Kościół codziennie był zapełniony ludźmi. Gdy spostrzeżono, jaka jest potęga tego nabożeństwa, tzn. że nikt z tej parafii nie zginął, na Różaniec codziennie gromadziło się tyle ludzi, że kościół nie mógł wszystkich pomieścić!

Początki Jerycha Różańcowego datuje się od roku 1979 i są związane z Anatolem Kaszczukiem, delegatem wspólnoty apostolskiej Legionu Maryi z Irlandii do Polski. Od 2003 r. z inicjatywy ks. bpa Romana Marcinkowskiego – Opiekuna Legionu Maryi w Polsce – dzieło JERYCHO RÓŻAŃCOWE przeżywa drugą młodość. Nazwa nawiązuje do wydarzenia biblijnego opisanego w Starym Testamencie. Tę niezwykłą historię można przeczytać w rozdz. 6,1-16 Księgi Jozuego.

Terminy Jerycha: 31.01/1.02; 31.03/1.04; 31.05/1.06; 31.07/1.08; 31.08/1.09; 31.10/1.11 i 31.12/1.01.

Zapraszamy nowych, w tym młodych, Parafian do włączenia się w to nieustające dzieło, którzy podejmą modlitwę wstawienniczą w intencji: z Maryją, Królową Polski, modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.  

Zapisy przyjmuje Stasia (tel. 662 205 118) lub Bożena (tel. 605 571 777).

CZY MOŻESZ PODAROWAĆ JEDNĄ GODZINĘ PANU JEZUSOWI I JEGO MATCE?