Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej

Nie odczuwasz Jego obecności (a dawniej Bóg był taki bliski).
Dawne sposoby modlitwy i rozważania nie przynoszą pocieszenia,
a jednak jest w Tobie pragnienie czegoś więcej…
Nie jest to oznaka Jego oddalenia, ale bliskości,
Jego zaproszenie, by pójść dalej…

Geneza

Inicjatorem powstawania grup modlitwy kontemplacyjnej poza murami zakonów kontemplacyjnych jest Duch Święty. Powstanie grup modlitwy kontemplacyjnej powoływanych przez Przyjaciół Miłości Miłosiernej (PMM) rozeznała osoba konsekrowana – Siostra Miriam od Krzyża, pustelnica i osoby świeckie praktykujące modlitwę wewnętrzną – Marcin i Monika Gajdowie z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

W roku 2011 odbyła się w Warszawie 4. Sesja katechetyczno – modlitewna pt. „Czym jest głębokość”. Katecheza poświęcona była modlitwie głębi i kontemplacji. Jej gościem był ks. Carl Arico z USA, współpracownik o. Thomasa Keatinga, trapisty. Obaj zajmują się propagowaniem modlitwy kontemplacyjnej w Kościele rzymsko – katolickim. W czasie Sesji, do uczestników została skierowana propozycja tworzenia grup modlitwy kontemplacyjnej.

W ciągu 3 lat powstało ponad 20 grup w całej Polsce, w tym kilka w archidiecezji szczecińsko  kamieńskiej.

Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej w naszej Parafii

W naszej parafii Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej powstała w dniu 6 grudnia 2013 roku.

Grupy modlitwy kontemplacyjnej spotykają się, aby pogłębić osobiste doświadczenie modlitwy uczestników.

Przebieg spotkania jest prosty i opiera się na formie „lectio divina” zaczerpniętej z Tradycji Kościoła:
lectio – (czytanie fragmentu Słowa Bożego)
meditatio – (rozważanie Słowa Bożego)
oratio – (spontaniczna modlitewna, odpowiedź połączona z dzieleniem się Słowem i uwielbienie)
contemplatio – (modlitwa kontemplacyjna – trwania w obecności Bożej przez 20 minut w ciszy).

Lectio divina jest poprzedzone czytaniem duchowym dokumentów Kościoła i dzieł mistrzów życia wewnętrznego, życia modlitwą wewnętrzną, kontemplacyjną.

Spotkania modlitewne są otwarte dla wszystkich, którzy pragną pogłębienia życia duchowego przez praktykowanie modlitwy wewnętrznej zgodnie z nauczaniem Kościoła rzymsko – katolickiego, w tym św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, św. Franciszka z Asyżu i innych mistrzów modlitwy.

Patron Grupy Modlitwy Kontemplacyjnej

Od 15 sierpnia 2014 roku Patronem Grupy Modlitwy Kontemplacyjnej jest św. Charbel, mnich maronicki i pustelnik z Libanu.

W czasie pielgrzymki do Libanu i grobu św. Charbela, w dniach od 18 do 26 marca 2014 roku, członkowie naszej parafialnej grupy modlitwy kontemplacyjnej zostali powierzeni szczególnej opiece tego Świętego mnicha i pustelnika z prośbą, aby poprowadził każdego z nas drogą modlitwy ciszy, milczenia i kontemplacji.  

Spotkania Grupy modlitwy kontemplacyjnej odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Eucharystii w Domu Parafialnym ok. godz. 1840.

Serdecznie zapraszamy.