KANCELARIA

KANCELARIA


DNI PRACY KANCELARII PARAFIALNEJ


środa – od godziny 16.00 do godziny 17.00
sobota – od godziny 16.00 do godziny 17.00

KONTAKT TELEFONICZNY


• telefon/fax: +48 91 48 35615
• E-mail: przemienienie.szczecin@gmail.com

KONTO PARAFII


• Bank PKO SA I Oddział Szczecin
• Nr konta: 44 1240 3813 1111 0000 4397 4807


W nagłych przypadkach, np. ostatnie namaszczenie, pogrzeb można dzwonić o każdej porze.