Zawierzenie Matce Bożej według traktatu św. Ludwik Maria Grignion de Montfort


Konferencja 4

„Poznanie Pana Jezusa”

Konferencja 3

„Poznanie Maryi”

Konferencja 2

„O poznaniu samego siebie”

Konferencja 1

„Wyzbycie się ducha tego świata.”