Zasłuchanie w Słowo Boże – na temat pokus…


„O pokusie pychy…”

„O pokusie nieczystości…”

„O pokusie próżnej chwały…”

„O pokusie chciwości… „


„O pokusie obżarstwa… „