2020 rok – Boże Ciało

2020 rok – Msza prymicyjna ks. Mariusza Justa
Szopka – Boże Narodzenie 2022 rok

2020 rok – Boże Ciało

« z 3 »