Żywy Różaniec – kwiecień 2024 rok.

BogaTe Słowa – Niedziela Palmowa.

Żywy Różaniec – kwiecień 2024 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

KWIECIEŃ 2024


Intencja główna

Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.
(papieska intencja – o szacunek dla kobiet)


Intencje szczegółowe

1.
O błogosławieństwo Boże dla naszej archidiecezji i o dobry wybór nowego pasterza.

2.
O Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz dla ich rodziców – aby byli świadkami wiary dla swoich pociech.

3.
O Boże błogosławieństwo dla wykonawcy naszej wieży kościelnej i hojność parafian, fundatorów, w składaniu ofiar na ten cel – abyśmy mogli zwieńczyć budowę naszej świątyni.

4.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

5.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

6.
O dalsze rozszerzenie się i pogłębienie nabożeństw do Świętego Józefa, Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Jezusa Miłosiernego, Jezusa Pocieszyciela i  Świętego Michała Archanioła wśród wiernych naszej parafii.

7.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

8.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.