Żywy Różaniec – luty 2024 rok.

Zawierzenie się Matce Bożej – konferencja 4.
BogaTe Słowa – II Niedziela Wielkiego Postu.

Żywy Różaniec – luty 2024 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

LUTY 2024


Intencja główna

Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.
(papieska intencja – za nieuleczalnie chorych)


Intencje szczegółowe

1.
O pokój na świecie, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie trwają wojny (Ukraina, Ziemia Święta).

2.
O dobre przygotowanie i owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu, korzystanie z praktyk religijnych tego okresu liturgicznego, Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego dla parafian i ich rodzin.

3.
O Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz dla ich rodziców, aby byli świadkami wiary dla swoich pociech.

4.
O Boże błogosławieństwo dla wykonawcy naszej wieży kościelnej i hojność parafian, fundatorów w składaniu ofiar na ten cel – abyśmy mogli zwieńczyć budowę naszej świątyni.

5.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

6.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

7.
O dalsze rozszerzenie się i pogłębienie nabożeństw do Świętego Józefa, Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Jezusa Miłosiernego, Jezusa Pocieszyciela i  Świętego Michała Archanioła wśród wiernych naszej parafii.

8.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

9.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.