Żywy Różaniec – maj 2023 rok.

Szopka Bożego Narodzenia 2022 rok
I Komunia św. w 2023 roku – pieśni.

Żywy Różaniec – maj 2023 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

MAJ 2023


Intencja główna

Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję  ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.
(papieska intencja – za ruchy i grupy kościelne)


Intencje szczegółowe

1.
O pokój na świecie, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie trwają wojny, w tym na Ukrainie.

2.
Za ks. Arcybiskupa – o rozwiązanie trudnych spraw.

3.
O Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz dla ich rodziców – aby byli świadkami wiary dla swoich pociech.

4.
O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla maturzystów na czas zdawania egzaminów maturalnych oraz dokonanie przez nich dobrych wyborów życiowych.

5.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

6.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

7.
O dalsze rozszerzenie się i pogłębienie nabożeństw do: Świętego Józefa, Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Jezusa Miłosiernego, Jezusa Pocieszyciela i  Świętego Michała Archanioła wśród wiernych naszej parafii.

8.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

9.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.