Żywy Różaniec – czerwiec 2022 rok.

Owoce Ducha – seria odcinków.
BogaTe Słowa – Niedziela, 3 lipca 2022 roku.

Żywy Różaniec – czerwiec 2022 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

CZERWIEC 2022


Intencja główna

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.
(papieska intencja – za rodziny)


Intencje szczegółowe

1.
O pokój na świecie, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie trwają konflikty zbrojne, w tym na Ukrainie.

2.
O Boże błogosławieństwo na dobre i godne przygotowanie się Wspólnoty wiernych do przeżycia Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii, a dla zmarłych o łaskę Nieba.

3.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

4.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

5.
O rozszerzenie i pogłębienie nabożeństw do świętego Józefa, Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Jezusa Miłosiernego, Jezusa Pocieszyciela i Świętego Michała Archanioła wśród wiernych naszej parafii.

6.
O Boże błogosławieństwo, pomoc w budowie Domu Edukacyjno – Społecznego i remontach w parafii oraz Boże błogosławieństwo dla wszystkich realizujących te dzieła.

7.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

8.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.