Biblia
BogaTe Słowa

Żywy Różaniec

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

WRZESIEŃ 2020


Intencja główna

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.
(papieska intencja powszechna – szanowanie zasobów planety)


Intencje szczegółowe

1.
O dar jedności, pojednania i pokoju dla naszej Ojczyzny – o dobro Narodu polskiego.

2.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

3.
O jak najszybsze wygaszenie koronawirusa w Polsce i na całym świecie oraz za tych, którzy z nim walczą.

4.
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców, katechetów i pedagogów szkolnych w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

5.
O dar poznania, praktykowania i szerzenia kultu Chrystusa Pocieszyciela, Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła i św. Józefa.

6.
O Boże błogosławieństwo, pomoc w budowie Domu Edukacyjno – Społecznego i remontach w parafii oraz Boże błogosławieństwo dla wszystkich realizujących te dzieła.

7.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

8.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.

Komentarze są wyłączone.