Żywy Różaniec – wrzesień 2023 rok.

I Komunia św. w 2023 roku – pieśni.
BogaTe Słowa – XXIV Niedziela zwykła.

Żywy Różaniec – wrzesień 2023 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

WRZESIEŃ 2023


Intencja główna

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.
(papieska intencja – za ludzi żyjących na marginesie)


Intencje szczegółowe

1.
O pokój na świecie, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie trwają wojny, w tym na Ukrainie.

2.
O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym i katechetycznym.

3.
Za naszą Wspólnotę parafialną – o jej rozwój duchowy, o jedność i komunię wiernych ją tworzących; o odwagę w poszukiwaniu osób zagubionych, oddalonych od Boga i Kościoła.

4.
O Boże błogosławieństwo dla wykonawcy naszej wieży kościelnej i hojność parafian w składaniu ofiar na ten cel – abyśmy mogli zwieńczyć budowę naszej świątyni.

5.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

6.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

7.
O dalsze rozszerzenie się i pogłębienie nabożeństw do Świętego Józefa, Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Jezusa Miłosiernego, Jezusa Pocieszyciela i  Świętego Michała Archanioła wśród wiernych naszej parafii.

8.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

9.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.