Bierzmowanie – najbliższe spotkania.

Żywy Różaniec – marzec 2023 rok.
BogaTe Słowa – IV Niedziela Wielkiego Postu

Bierzmowanie – najbliższe spotkania.

Szczęść Boże.
Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów świętych w Kościołach katolickich. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Sakrament ten jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego.


„A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich.

Mówili też językami i prorokowali”.

Dz 19,6


Spotkanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

MARZEC 2023 ROKU
– w czwartek – 30 marca 2023 roku – przygotowanie dla osób dorosłych.

KWIECIEŃ 2023 ROKU
– we wtorek – 11 kwietnia 2023 roku – przygotowanie dla młodzieży kl. VII.
– we wtorek – 11 kwietnia 2023 roku – przygotowanie dla młodzieży kl. VIII (dziewczęta).
– w czwartek – 13 kwietnia 2023 roku – przygotowanie dla młodzieży kl. VIII (chłopcy).
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 1900 w sali parafialnej.

Spotkanie z kandydatami:
W poniedziałek – 17 kwietnia 2023 roku o godzinie 1900 w sali parafialnej.
W środę – 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 1900 w sali parafialnej.
W piątek – 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 1900 w sali parafialnej (razem ze świadkami).

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania odbędzie się 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 1600.


Komentarze są wyłączone.