I Komunia św. – 2023 rok – informacje

Szopka Bożego Narodzenia 2022 rok
Żywy Różaniec – marzec 2023 rok.

I Komunia św. – 2023 rok – informacje

Pierwsza komunia święta to uroczystość katolicka, w której podczas Mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą, prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa pod postacią chleba.

„Tego, kto przyjmuje Zbawiciela w Komunii Świętej, coraz bardziej będzie pociągało na co dzień życie Boże;
będzie wzrastał w Mistycznym Ciele Chrystusa, a jego serce ukształtuje się na wzór serca Bożego”
św. Edyta Stein

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Terminy spotkań dla Rodziców

Spotykamy się raz w miesiącu w pierwszą sobotę miesiąca, tj.:
1 października 2022 roku, godzina 1400
5 listopada 2022 roku, godzina 1400
3 grudnia 2022 roku, godzina 1400

Miejsce spotkania będzie podane na bieżąco w wiadomości SMS

Terminy spotkań dla Dzieci:
19 listopada 2022 roku – dwa terminy – o godzinie 1300 lub o godzinie 1400
26 listopada 2022 roku – dwa terminy – o godzinie 1300 lub o godzinie 1400
10 grudnia 2022 roku – dwa terminy – o godzinie 1300 lub o godzinie 1400
17 grudnia 2022 roku – dwa terminy – o godzinie 1300 lub o godzinie 1400

OBOWIĄZKOWA RZECZ W NASZYCH PRZYGOTOWANIACH

1. W razie choroby Rodziców lub Dziecka albo innej nieprzewidzianej (niepokonalnej) sytuacji można będzie skorzystać z transmisji on-line (transmisja/retransmisja na facebook’u Oaza Przemienienia Pańskiego)

2. Jeśli dziecko będzie na Mszy św. w innej parafii (np. u dziadków) to proszę, aby podeszło do księdza z tej parafii, siostry zakonnej lub katechetki po podpis

3. Dzieci dostają kartkę z 13 modlitwami, które proszę, aby zdały do końca kwietnia.
Mogą je zdawać w kościele po Mszy św. w niedziele lub w soboty po spotkaniach; mogą też je zdawać u swoich katechetów w szkole!

Dzieci dostają książeczkę, w którą wklejają obrazki otrzymywane w niedzielę po Mszy św.
(zapraszamy na Mszę św. na g. 12.30 ale można przyjść na inną godzinę Mszy św.)!

Jeśli dziecko będzie chore to proszę aby Rodzice wpisali w książeczce, że było chore.

Do końca grudnia proszę o dostarczenie:
1. AD SACRA – odpis aktu chrztu; z parafii, w której dziecko zostało ochrzczone; dotyczy dzieci, które zostały ochrzczone poza naszą parafią (Przemienienia Pańskiego)
2. Zgoda na przyjęcie sakramentów poza parafią miejsca zamieszkania; dotyczy dzieci, które zamieszkują (nie chodzi o miejsce zameldowania) poza terenem nasze parafii (Parafii Przemienienia Pańskiego)

Podczas naszych przygotowań będą miały miejsca 3 poświęcenia i 1 „odnowienie”:
– w dniu 2 października 2022 roku na Mszy św. o godzinie 1230poświęcenie Różańców
– w dniu 4 grudnia 2022 roku na Mszy św. o godzinie 1230poświęcenie Medalików
– w miesiącu lutym 2023 roku – dokładny termin będzie podany w późniejszym czasie – poświęcenie Książeczek
– w miesiącu kwietniu 2023 roku – w Niedzielę Miłosierdzia Bożegoodnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych ze świecami

Składka na pokrycie kosztów przygotowań do pierwszej Komunii św. to 200 zł.
Proszę o wpłatę w ratach:
1. do końca grudnia 2022 roku
2. do końca marca 2023 roku

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta podany poniżej w tytule wpisując imię i nazwisko Dziecka!

Dane do wpłaty:
Posiadacz rachunku: Joanna Karpiel Stokwisz
Numer konta (mBank): 20 1140 2004 0000 3502 8288 9491
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka


Spotkania z rodzicami.


1 spotkanie


Komentarze są wyłączone.