Bierzmowanie – spotkania w styczniu 2023 roku.

Szopka Bożego Narodzenia 2022 rok
BogaTe Słowa – III Niedziela zwykła

Bierzmowanie – spotkania w styczniu 2023 roku.

Szczęść Boże.
Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów świętych w Kościołach katolickich. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Sakrament ten jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego.


„A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich.

Mówili też językami i prorokowali”.

Dz 19,6


Młodzież klas VII – spotkanie

W poniedziałek – 9 stycznia 2023 roku o godzinie 1900 w auli domu edukacyjno – społecznego


Chłopcy klas VIII – spotkanie

W poniedziałek – 9 stycznia 2023 roku o godzinie 1900 w auli domu edukacyjno – społecznego


Dziewczyny klas VIII – spotkanie

W czwartek – 12 stycznia 2023 roku o godzinie 1900 w auli domu edukacyjno – społecznego


Sakrament Bierzmowania

W poniedziałek – 30 maja 2022 roku – o godzinie 1800 odbędzie się Sakrament Bierzmowania.


Komentarze są wyłączone.