Żywy Różaniec – listopad 2022 rok.

Bierzmowanie – 30 maja 2022 roku.
I Komunia św. – 2023 rok – informacje

Żywy Różaniec – listopad 2022 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

LISTOPAD 2022


Intencja główna

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.
(papieska intencja – za dzieci, które cierpią)


Intencje szczegółowe

1.
O pokój na świecie, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie trwają konflikty zbrojne, w tym na Ukrainie.

2.
O Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz dla ich rodziców – aby byli świadkami wiary dla swoich pociech.

3.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

4.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

5.
O dalsze rozszerzenie się i pogłębienie nabożeństw do: Świętego Józefa, Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Jezusa Miłosiernego, Jezusa Pocieszyciela i  Świętego Michała Archanioła wśród wiernych naszej parafii.

6.
O BBoże błogosławieństwo, pomoc w urządzaniu Domu Edukacyjno-Społecznego i remontach w parafii oraz Boże błogosławieństwo dla wszystkich realizujących te dzieła.

7.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

8.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.