Żywy Różaniec – sierpień 2022 rok.

BogaTe Słowa – Niedziela, 17 lipca 2022 roku.

Żywy Różaniec – sierpień 2022 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

SIERPIEŃ 2022


Intencja główna

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.
(papieska intencja – za małych i średnich przedsiębiorców)


Intencje szczegółowe

1.
O pokój na świecie, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie trwają konflikty zbrojne, w tym na Ukrainie.

2.
O Boże błogosławieństwo na dobre i godne przeżycie Jubileuszu 30 – lecia powstania naszej parafii – o jak największe owoce dla całej Wspólnoty parafialnej i wszystkich mieszkańców jej terenu; a dla zmarłych o łaskę Nieba.

3.
O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli, wychowawców i katechetów w czasie wakacyjnego wypoczynku, aby wszyscy nabrali sił fizycznych i umocnili się duchowo – by nie zapomnieli o Panu Bogu.

4.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

5.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

6.
O rozszerzenie i pogłębienie nabożeństw do świętego Józefa, Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Jezusa Miłosiernego, Jezusa Pocieszyciela i Świętego Michała Archanioła wśród wiernych naszej parafii.

7.
O Boże błogosławieństwo, pomoc w budowie Domu Edukacyjno – Społecznego i remontach w parafii oraz Boże błogosławieństwo dla wszystkich realizujących te dzieła.

8.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

9.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.