Żywy Różaniec – maj 2022 rok.

Bierzmowanie – 30 maja 2022 roku.
I Komunia św. – Pieśni dla dzieci.

Żywy Różaniec – maj 2022 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

MAJ 2022


Intencja główna

Módlmy się, Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.
(papieska intencja – o wiarę dla młodych)


Intencje szczegółowe

1.
O pokój na świecie, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie trwają konflikty zbrojne, w tym na Ukrainie.

2.
O Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla dzieci, które przyjmą Jezusa Eucharystycznego w I Komunii świętej oraz dla ich rodziców, chrzestnych i krewnych – aby byli świadkami wiary dla swoich pociech.

3.
O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla młodzieży, która przyjmie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania – pieczęć dojrzałości chrześcijańskiej, aby każdy znalazł swoje miejsce w Mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele świętym.

4.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

5.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

6.
O rozszerzenie i pogłębienie nabożeństw do świętego Józefa, Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, Jezusa Miłosiernego, Jezusa Pocieszyciela i Świętego Michała Archanioła wśród wiernych naszej parafii.

7.
O Boże błogosławieństwo, pomoc w budowie Domu Edukacyjno – Społecznego i remontach w parafii oraz Boże błogosławieństwo dla wszystkich realizujących te dzieła.

8.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

9.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.