Bierzmowanie – 30 maja 2022 roku.

Zawierzenie Matce Bożej – Konferencja nr 4.
I Komunia św. – Pieśni dla dzieci.

Bierzmowanie – 30 maja 2022 roku.

Szczęść Boże.
Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów świętych w Kościołach katolickich. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Sakrament ten jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego.


„A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich.

Mówili też językami i prorokowali”.

Dz 19,6


Sakrament Bierzmowania

W poniedziałek – 30 maja 2022 roku – o godzinie 1800 odbędzie się Sakrament Bierzmowania.


Komentarze są wyłączone.