Żywy Różaniec – styczeń 2022 rok.

I Komunia św. – nagranie dnia 8 stycznia 2022 roku.
BogaTe Słowa – II Niedziela zwykła.

Żywy Różaniec – styczeń 2022 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

STYCZEŃ 2022


Intencja główna

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle Religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.
(papieska intencja – o wychowanie do braterstwa)


Intencje szczegółowe

1.
O ustanie wrogości, dar pojednania, jedności i pokoju w naszym Narodzie – o dobro dla naszej Ojczyzny.

2.
O Boże błogosławieństwo dla rodzin z wyznaczonych ulic, uczestniczących w świątyni w Eucharystii i dokonujących poświęcenia domu/mieszkania w ramach Kolędy 2022 oraz dla rodzin przeżywających indywidualną kolędę.

3.
O Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i dzieci przygotowujących się do I komunii św. oraz dla ich rodziców – aby byli świadkami wiary dla swoich pociech.

4.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

5.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

6.
O rozszerzenie i pogłębienie nabożeństwa do świętego Józefa wśród wiernych naszej parafii w Roku Świętego Józefa – ogłoszonym przez papieża Franciszka.

7.
O Boże błogosławieństwo, pomoc w budowie Domu Edukacyjno – Społecznego i remontach w parafii oraz Boże błogosławieństwo dla wszystkich realizujących te dzieła.

8.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

9.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.