Sakrament bierzmowania – terminy spotkań 2022 rok.

Zawierzenie Matce Bożej – Konferencja nr 4.
I Komunia św. – nagranie dnia 8 stycznia 2022 roku.

Sakrament bierzmowania – terminy spotkań 2022 rok.

Szczęść Boże.
Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów świętych w Kościołach katolickich. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Sakrament ten jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego.


„A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich.

Mówili też językami i prorokowali”.

Dz 19,6


Spotkania

Uczniowie klasy siódmej

16 lutego 2022 roku, godzina 1900 w kościele
23 marca 2022 roku, godzina 1900 w kościele
27 kwietnia 2022 roku, godzina 1900 w kościele
22 czerwca 2022 roku, godzina 1900 w kościele

Uczniowie klasy ósmej oraz osoby starsze

17 lutego 2022 roku, godzina 1900 w kościele
24 marca 2022 roku, godzina 1900 w kościele
28 kwietnia 2022 roku, godzina 1900 w kościele
19 maja 2022 roku, godzina 1900 w kościele (prośba i przygotowanie do sakramentu spowiedzi św.)


29 maja 2022 roku, godzina 1800 – odprawiona zostanie Msza św. a po Mszy św. spotkanie w kościele
30 maja 2022 roku, godzina 1800 – Bierzmowanie, spotykamy się w kościele o godzinie 1740


Informacje dla wszystkich kandydatów

  • każdy kandydat uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej a po Mszy św. przychodzi do zakrystii po podpis w indeksie.

Indeksy do bierzmowania będą do odebrania w niedzielę 3 października 2021 roku.
Po Mszy Świętej należy zgłosić się do zakrystii. 

Komentarze są wyłączone.