Sakrament bierzmowania – 21/22 rok – Adwent i Roraty.

Odnowa w Duchu Św. – Seminarium nr 5.
Zawierzenie Matce Bożej – Konferencja nr 3.

Sakrament bierzmowania – 21/22 rok – Adwent i Roraty.

Szczęść Boże.
Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów świętych w Kościołach katolickich. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Sakrament ten jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego.


„A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich.

Mówili też językami i prorokowali”.

Dz 19,6


Roraty

Udział w Mszy św. – Roraty

W okresie Adwentu odprawiana jest Msza św. roratnia – jest to Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.
Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy, zwanej roratką (świecą roratną).
Świeca ta umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. 

Kandydaci do bierzmowania uczestniczą czterokrotnie w Mszy św. – Roratach.

Tradycją jest, by przychodząc na Mszę św. zabrać ze sobą lampion.
Lampion na roratach nawiązuje on do przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które oczekiwały na przyjście Oblubieńca z zapalonymi lampami.

Roraty odprawiane są codziennie (oprócz niedzieli) o godzinie 630.


Spotkania

Uczniowie klasy siódmej

15 grudnia 2021 roku, godzina 1900 w kościele

Uczniowie klasy ósmej oraz osoby starsze

18 listopada 2021 roku, godzina 1900 w kościele
16 grudnia 2021 roku, godzina 1900 w kościele


Informacje dla wszystkich kandydatów

  • każdy kandydat uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej a po Mszy św. przychodzi do zakrystii po podpis w indeksie.

Indeksy do bierzmowania będą do odebrania w niedzielę 3 października 2021 roku.
Po Mszy Świętej należy zgłosić się do zakrystii. 

Komentarze są wyłączone.