Żywy Różaniec – listopad 2021 rok.

Gorzkie żale – 28 marca 2021 roku.
I Komunia św. – nagranie dnia 13 listopada 2021 roku.

Żywy Różaniec – listopad 2021 rok.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.
Jan Paweł II

Intencje Żywego Różańca

LISTOPAD 2021


Intencja główna

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie. (papieska intencja powszechna – osoby cierpiące na depresję)


Intencje szczegółowe

1.
O ustanie wrogości, dar pojednania, jedności i pokoju w naszym Narodzie – o dobro dla naszej Ojczyzny.

2.
Za dusze zmarłych członków parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca i ich rodzin

3.
O Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i dzieci przygotowujących się do I komunii św. oraz dla ich rodziców – aby byli świadkami wiary dla swoich pociech.

4.
O łaskę i moc potrzebną chrześcijanom do przeciwstawienia się ideologii gender i propagowanej płci kulturowej – o powrót do korzeni chrześcijańskich i kultury opartej o zasady chrześcijaństwa.

5.
O rozwój wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.

6.
O rozszerzenie i pogłębienie nabożeństwa do świętego Józefa wśród wiernych naszej parafii w Roku Świętego Józefa – ogłoszonym przez papieża Franciszka.

7.
O Boże błogosławieństwo, pomoc w budowie Domu Edukacyjno – Społecznego i remontach w parafii oraz Boże błogosławieństwo dla wszystkich realizujących te dzieła.

8.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy,  opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

9.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.


Komentarze są wyłączone.