Cud Cudów
Żywy Różaniec

Biblia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

„Odkrywaj serce Boga w słowach Boga”.
(Św. Grzegorz Wielki)

Prawie każdy z nas nosi ze sobą telefon komórkowy. Dlaczego? Ponieważ chcemy być dostępni dla tych, którzy do nas zadzwonią i sami chcemy mieć do nich dostęp. Kiedy ktoś mówi do Ciebie: Przyjedź do mnie, ale Ty nie znasz drogi, to czasem zapraszający mówi: Zabierz telefon, kiedy będziesz się zbliżał, to Cię dokładnie pokieruję.  Czy w takiej sytuacji zlekceważysz tę wskazówkę i zostawisz telefon w domu? Innym razem czekamy na bardzo ważną i pilną informację. Jeśli sprawa dotyczy naszej rodziny albo zdrowia, lub pracy, czy wyłączymy telefon?

Bożym telefonem jest Pismo Święte. Przez Biblię Bóg chce przekazać nam ważne sprawy i pokierować w życiu. A przecież tak rzadko do tej Biblii zaglądamy, tak rzadko ten „boży telefon” nosimy ze sobą. Zmieńmy to!  Bóg do Ciebie dzwoni! ODBIERZESZ?

„Tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają zatarciu”.
(Jan Paweł II)

To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach, a podajemy w wątpliwość to, co mówi Pismo Święte. To dziwne, jak bardzo każdy chce iść do nieba pod warunkiem, że nie będzie musiał dowiedzieć się, myśleć, mówić, ani też robić czegokolwiek, o czym mówi Słowo Boże. To dziwne, jak możesz przez SMS wysłać setki plotek, które rozprzestrzeniają się jak nieokiełzany ogień, ale kiedy wysyłasz przesłania dotyczące Pana Boga, ludzie dwa razy zastanawiają się, czy podzielić się nimi z innymi. To śmieszne, jak bardzo możemy być przejęci tym, co inni ludzie pomyślą o nas, zamiast tym, do czego wzywa nas Bóg!  To dziwne, jak chętnie dowiadujemy się o rzeczach nie mających znaczenia, a nie chcemy dowiedzieć się, co mówi do nas Jezus Chrystus i nasz Stworzyciel, Bóg Ojciec.

Dlaczego czytać Pismo Święte ?  Ponieważ pragnie tego Jezus ! On sam wyraził to pragnienie w świątyni. W każdy szabat udawał się do synagogi i tam czytał i słuchał słowa Pisma Świętego. Później sam w sposób bezpośredni zarządził: Badajcie Pisma, ponieważ to one dają świadectwo o mnie ( J 5,39; J 20,30-31 ). 

„Słowa, które Ja wam powiedziałem, są Duchem i życiem”.
(J 6,63)

Pierwsi chrześcijanie, którzy mieli jeszcze w pamięci zaproszenie Jezusa i Apostołów do czytania Pisma Świętego, czytali je każdego dnia, nawet kilka razy dziennie i by mieć łatwiejszy do niego dostęp w niebezpieczeństwach i prześladowaniach, zabierali je zawsze ze sobą, przynajmniej Ewangelię. I z niej czerpali siły do wytrwania w wierze, a nawet oddawali za nią życie.  Jezus jako 12 latek znał Słowo Boże lepiej niż niejeden, choćby 62 latek mniemający, że spełnia wolę Bożą (Łk 2,41-52). 

„Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce. Módlmy się, aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże stała się Matką Zbawiciela”.
Ojciec Święty Jan Paweł II

Biblia ukazuje nam tyle ważnych i niezbędnych w naszym życiu sytuacji, rzeczy, spraw. Pielgrzymujemy bez Bożych niezbędnych wskazówek, za wzorzec życia przyjmujemy to co daje nam świat.

A Jezus powiedział:

„Jeżeli niewidomy prowadzi niewidomego, obaj wpadną do dołu”.
(Mt 15,14)

My tak jak Adam i Ewa zjadamy „jabłko” z drzewa mądrości, poznania dobra i zła (Rdz 3,1-7) i sami bez Bożych wskazówek idziemy do przodu. Wydaje nam się, że zdobyliśmy wiedzę i niepotrzebna nam pomoc.

Czytaj Pismo Święte.
Poznaj drogę, prawdę, życie.
Jezus chce Ci pomóc, po to przyszedł (J 12,47).

Jezus mówi:

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”.
(J 14,6)

Biblia

Dodaj komentarz