ŚNIADANIE WIELKANOCNE

ŚNIADANIE WIELKANOCNE


Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami i udziel nam radości Twego Zmartwychwstania, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania.
Alleluja!


Po zakończeniu Mszy św. Rezurekcyjnej udajemy się do domu, gdzie gromadzimy się z całą rodziną przy stole wielkanocnym.


Ojciec, lub ktoś z członków rodziny czyta fragment Ewangelii:

P:
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

(Łk 24, 36 – 43)


Teraz składamy sobie życzenia, w czasie których dzielimy się jajkiem – symbolem życia.


Ojcze nasz…

Modlitwa przed posiłkiem:
Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa po zakończeniu posiłku:
Dziękujemy Ci Boże za radość wielkanocną, za miłość, która nas zespala oraz za wszelkie dary, które spożyliśmy dzięki Twojej dobroci. Niech będzie błogosławione Imię Twoje przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.