PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – GÓRA TABOR

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – GÓRA TABOR


„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.”

Marek 9, 2-10

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – OBRAZ


Przemienienie Pańskie (1516-1520) jest uważane za ostatni obraz autorstwa Rafaela Santi. Obecnie znajduje się w Pinakotece Watykańskiej. Zamówienie na ten obraz ołtarzowy otrzymał Rafael w roku 1516 od kardynała Giulia Medici. Dzieło zostało dokończone przez ucznia Rafaela, Giulia Romano. Obraz przedstawia Przemienienie Chrystusa na Górze Tabor w obecności przerażonych uczniów. W dolnej części obrazu widzimy dwie grupy osób, które oddziela od siebie ciemna, ukośna strefa.

Obraz (jego kopia) wiszący w bocznej nawie został ufundowany z okazji uroczystości poświęcenia kościoła w dniu 22 grudnia 1996 r. Wykonany przez naszą parafiankę Annę Rosiek przy znacznym udziale całej rodziny, a zwłaszcza męża, który był pomysłodawcą całego przedsięwzięcia. Obraz powstał w bardzo krótkim – zważywszy na rozmiary: 270 x 310 cm – czasie, w niespełna miesiąc. Malowany był w garażu państwa Rośków. Pani Annie pomagały dzieci i mąż – malując partie pejzażu, rośliny i inne detale. Ukończone dzieło zostało przeniesione własnoręcznie przez kilku parafian do kościoła i zawieszone w ołtarzu.

CUD NA GÓRZE TABOR


Co się stało na Górze Tabor? Czy Jezus musiał przemienić się w obecności uczniów? Byli przecież przerażeni. I nie do końca pojmowali Jego naukę. Na Górze Tabor uczniowie Jezusa usłyszeli, iż On jest Synem Boga. I zostało im przykazane aby zachowali to dla siebie, póki nie wypełni się do końca misja Jezusa. Misja Baranka. A czyż bardziej świadkiem tego nie winni być np. faryzeusze, uczeni w Piśmie? Boży Plan. Nieodgadniony. Co dla nas żyjących współcześnie ludzi oznacza tamto wydarzenie? Bóg cały czas daje nam różne znaki abyśmy widzieli jak bardzo nas kocha. Jak bardzo nas potrzebuje
w swoim dziele tworzenia, dziele Miłości. Jezus – Bóg, podobnie jak wtedy przemienił się wobec swoich uczniów, dzisiaj przemienia się wobec nas. Jednocześnie wzywa nas do przemiany. Do nieustannej pracy nad sobą. Wzywa nas do świętości. I teraz rodzi się pytanie co każdy z nas z tym zrobi? Gdyż pamiętajmy, iż Bóg się nie narzuca, On nas kocha. Tylko czy jest to Miłość odwzajemniona? Czy Bóg rodzi się w naszych sercach każdego dnia? Czy codziennie przypominamy sobie o najpiękniejszej Miłości Boga do ludzi w postaci ukrzyżowanego i zarazem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa?
Góra Tabor – to wezwanie do naszej przemiany!
Amen.

GÓRA TABOR