NOWE DRZWI WEJŚCIOWE DO NASZEJ ŚWIĄTYNI

NOWE DRZWI WEJŚCIOWE GŁÓWNE ORAZ W NAWACH BOCZNYCH


Montaż nowych drzwi do naszej Świątyni rozpocznie się ……