MODLITWY PRZED I PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

MODLITWY PRZED I PO KOMUNII ŚWIĘTEJ


Wszystkie sakramenty Nowego Przymierza wymagają przygotowania od człowieka, który pragnie przyjąć je godnie, ale jedne więcej, drugie mniej. Bo innego rodzaju przygotowania trzeba do przyjęcia sakramentu chrztu, innego – do ostatniego namaszczenia, innego jeszcze przed spowiedzią, bo wymaga szczególnej uwagi i wyznania grzechów. Jeszcze staranniejsze przygotowanie powinno poprzedzać przystąpienie do Najświętszego Sakramentu Ołtarza, gdyż jako największy z sakramentów, wymaga od przyjmującego lepszej dyspozycji…


MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ


MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ


ANIMA CHRISTI