MODLITWY CODZIENNE – PACIERZ

PACIERZ CODZIENNY„Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego słowa, pozwalać Mu odbić się echem w sercu.
Ogromnie potrzebna jest modlitwa, ta wielka i nieustanna modlitwa Kościoła: żarliwa i wytrwała. Ona jest pierwszym frontem, na którym przesila się dobro i zło w naszym świecie. Ona toruje drogę dobru i służy przezwyciężaniu zła. Ona uprasza łaski Boże i miłosierdzie dla świata. Ona dźwiga ludzi do tej godności, jaką nadał im Syn Boży, gdy zjednoczeni z nim powtarzają: Ojcze nasz.”

Jan Paweł II


ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO


MODLITWA PAŃSKA


POZDROWIENIE ANIELSKIE


SKŁAD APOSTOLSKI


DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH


DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI


MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA


MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA


ANIOŁ PAŃSKI


UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ


AKT UWIELBIENIA


AKT WIARY, NADZIEI, MIŁOŚCI I ŻALU


MODLITWA BŁ. KAROLA DE FOUCAULD


MODLITWA ŚW. FRANCISZKA