KOŚCIÓŁ DOMOWY

KOŚCIÓŁ DOMOWY


„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie.

Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami.

Zobowiązania – dary:
• codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
• regularne spotkanie ze słowem Bożym,
• codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
• codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
• comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
• uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4 – 7 małżeństw),
• uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).
W tych zwariowanych czasach warto dbać o kontakt z innymi rodzinami, które chcą pielęgnować wartości chrześcijańskie, samemu o wiele łatwiej się zagubić i ulec mentalności współczesnego świata…

W naszej parafii jest 1 krąg oraz kilka małżeństw, które należą do kręgów w innych parafiach.

Zainteresowane wspólnotą rodziny prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.