INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Kwiecień 2018 rok


INTENCJA GŁÓWNA

1. Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
(papieska intencja ewangelizacyjna)


INTENCJE SZCZEGÓŁOWE


1.
O  dar pojednania, jedności i pokoju dla rządzących, polityków oraz całego społeczeństwa w naszej Ojczyźnie – aby dobro wspólne Polski i Polaków było ważniejsze niż interesy osobiste i grupowe.

2.
O rozwój kultu Miłosierdzia Bożego w naszej parafii, archidiecezji, Ojczyźnie i świecie.

3.
O Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i opiekę MB dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz dla ich rodziców.

4.
O dar szerzenia, poznania i praktykowania kultu Matki Bożej Niepokalanej i św. Józefa.

5.
O Boże błogosławieństwo dla wykonawców – dobrego – projektu rozbudowy Domu parafialnego.

6.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy, opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

7.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.

Dziękujemy.