INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Czerwiec 2018 rok


INTENCJA GŁÓWNA

1. Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
(papieska intencja ewangelizacyjna)


INTENCJE SZCZEGÓŁOWE


1.
O dar pojednania, jedności i pokoju dla rządzących, polityków oraz całego społeczeństwa w naszej Ojczyźnie – aby dobro wspólne Polski i Polaków było ważniejsze niż interesy osobiste i grupowe.

2.
O właściwe rozumienie i rozważanie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa (wraz z praktykowaniem 9-ciu pierwszych piątków miesiąca) w naszej parafii.

3.
O dar szerzenia, poznania i praktykowania kultu Matki Bożej Niepokalanej i św. Józefa.

4.
O Boże błogosławieństwo dla wykonawców – dobrego – projektu rozbudowy Domu Parafialnego.

5.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy, opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

6.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.

Dziękujemy.