INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Luty 2018 rok


INTENCJA GŁÓWNA

1. Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
(papieska intencja ewangelizacyjna)


INTENCJE SZCZEGÓŁOWE


1.
O dar pojednania, jedności i pokoju dla rządzących, polityków oraz całego społeczeństwa w naszej Ojczyźnie – aby dobro wspólne Polski i Polaków było ważniejsze niż interesy osobiste i grupowe.

2.
O dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla mieszkańców naszej parafii.

3.
O Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św., dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców.

4.
O dar szerzenia, poznania i praktykowania kultu Matki Bożej Niepokalanej.

5.
O Boże błogosławieństwo dla wykonawców – dobrego – projektu rozbudowy Domu parafialnego.

6.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy, opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

7.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.

Dziękujemy.