INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Grudzień 2017 rok


INTENCJE GŁÓWNE

1.
Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń .
(papieska intencja ewangelizacyjna)


INTENCJE SZCZEGÓŁOWE


1.
O dar pojednania, jedności i pokoju dla rządzących, polityków oraz całego społeczeństwa w naszej Ojczyźnie – aby dobro wspólne Polski i Polaków było ważniejsze niż interesy osobiste i grupowe.

2.
O dobre przeżycie rekolekcji adwentowych i Świąt Bożego Narodzenia w rodzinach.

3.
O dar szerzenia, poznania i praktykowania kultu Matki Bożej Niepokalanej.

4.
O pomyślne załatwienie formalności związanych z pozwoleniem na budowę domu.

5.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy, opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

6.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.

Dziękujemy.