INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Październik 2017 rok


INTENCJE GŁÓWNE


1.
Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.
(papieska intencja ogólna)


INTENCJE SZCZEGÓŁOWE


1.
O dar pojednania, jedności i pokoju dla rządzących, polityków oraz całego społeczeństwa w naszej Ojczyźnie – aby dobro wspólne Polski i Polaków było ważniejsze niż interesy osobiste i grupowe.

2.
O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów oraz dla studentów i nauczycieli akademickich w nowym roku akademickim.

3.
O dar szerzenia, poznania i praktykowania Orędzia Fatimskiego – nawrócenia, modlitwy (szczególnie różańcowej), pokuty i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi w życiu osobistym i wspólnotowym wiernych naszej parafii, archidiecezji, Ojczyzny i świata.

4.
Za chorych, cierpiących, starszych, samotnych, bezrobotnych i poszukujących pracy, opuszczonych i bezdomnych z naszej parafii.

5.
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii i na całym świecie.


Zapraszamy do łączności duchowej we wspólnej modlitwie w wymienionych intencjach.

Dziękujemy.