CHRZEST ŚWIĘTY

CHRZEST ŚWIĘTY


Chrzest – w chrześcijaństwie jest to obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie samego jego założyciela, Jezusa Chrystusa – z Mt 28,18–20[1], polegający na obmyciu wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Według deklaracji Światowej Rady Kościołów z 1982 roku właściwie dokonany chrzest powinien obejmować:

– wysłuchanie nauk Pisma Świętego dotyczących chrztu
– przyzywanie Ducha Świętego
– wyrzeczenie się zła
– wyznanie wiary w Chrystusa i Trójcę Świętą
– wykorzystanie wody
– deklarację, że osoba ochrzczona uzyskała nową tożsamość jako syn lub córka Boga, i – jako członek Kościoła – czuje się powołana, aby głosić Ewangelię.

Zgodnie z tą deklaracją obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO


Sakrament Chrztu Świętego jest z pewnością najbardziej popularnym, obok ślubu kościelnego, obrzędem w Kościele katolickim. Jednak większość wierzących nie posiada zbyt dużej wiedzy na temat przebiegu całej ceremonii.

WYMAGANIA


1. Chrzest należy zgłosić do kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed terminem.

2. Dzień przed chrztem świętym po Mszy św. wieczornej odbywa się dla rodziców i rodziców chrzestnych konferencja przygotowująca do chrztu św.

3. Rodzice chrzestni z innej parafii na konferencję przynoszą zaświadczenie o dopuszczeniu do obrzędu chrztu św. wydane w macierzystej parafii.

4. Rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, jeżeli nie mają ku temu przeszkód (np. tylko ślub cywilny).

5. Wszystkie dane dziecka ochrzczonego spisywane są z aktu urodzenia wydanego przez USC.

6. Rodzice przynoszą na konferencje również świadectwo ślubu kościelnego.

TERMINY


Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii:
• o godzinie 13.45w każdą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej
• o godzinie 19.00w każdą sobotę nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych w salce na plebani.

ETAPY OBRZĘDU CHRZTU ŚWIĘTEGO


Znajomość etapów obrzędu Chrztu Świętego może z pewnością pomóc w głębszym przeżywaniu tego sakramentu przez rodziców i rodziców chrzestnych dziecka oraz wszystkich uczestniczących w ceremonii. Każdorazowe uczestnictwo
w ceremonii Chrztu jest również, swego rodzaju, przypomnieniem własnego Chrztu Świętego, a tym samym odnowieniem w wierze.
Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę z wagi każdej czynności wykonanej oraz słowa wypowiedzianego przez kapłana udzielającego sakramentu Chrztu. Wszystko, co jest czynione czy mówione podczas obrzędu, ma swoją wartość symboliczną, której znajomość otwiera tajniki sakramentu.


CHRZEST ŚWIĘTY – PRZEBIEG CEREMONII