CHÓR PARAFIALNY

CHÓR PARAFIALNY


„Coraz bardziej jednak skłaniam się do pochwalenia tego obyczaju, że śpiewa się w kościele, aby poprzez przyjemności uszu mogła słabsza dusza wznosić się do stanu pobożności”.

św. Augustyn


Śpiew to szczególna forma modlitwy, przez którą możemy wyrazić swoją radość, uwielbienie, ból, tęsknotę, marzenia i swoją wiarę. W Biblii czytamy psalmy ułożone przez króla Dawida, dowiadujemy się o różnych prastarych instrumentach muzycznych, używanych nie tylko na ucztach, ale też dla uwielbienia Boga. Misjonarze pracujący w dalekich krajach spotykają się z wielką różnorodnością śpiewu, tańca i instrumentów używanych podczas celebracji liturgicznych.
Każdy jak umie najlepiej, tak chwali Pana.

Śpiew jest znakiem radosnego wzruszenia serca. Apostoł Narodów w Liście do Kolosan zachęca, aby ci, którzy zbierają się w oczekiwaniu na przyjście swego Pana, wspólnie śpiewali psalmy, hymny i pieśni duchowe. Świadczy to, że od samego początku Kościół Chrystusowy przeżywał Eucharystię jako spotkanie wielkiej radości.

Próby naszego chóru parafialnego odbywają się w każdą środę o godzinie 19:00 w salce parafialnej przy plebani.

Śpiew to też modlitwa.