BIERZMOWANIE 2018 ROK – PROGRAM ZAJĘĆ

PROGRAM ZAJĘĆ
z kandydatami do bierzmowania
dla klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018
w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Szczecinie

 

Nauki dla młodzieży.
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania obejmuje comiesięczną katechezę w salce na plebanii o godzinie 18.30.


Spotkania odbywają się w grupach:

Maj 2018
Klasy III gimnazjum wg ustaleń na spotkaniach w kwietniu.
– 16. 05 – grupa 1 klas VII szkoły podstawowej
– 17. 05 – grupa 2 klas VII szkoły podstawowej
– 23. 05 – klasy II gimnazjum

Czerwiec 2018
– 12. 06 – grupa 1 klas VII szkoły podstawowej
– 13. 06 – grupa 2 klas VII szkoły podstawowej
– 14. 06 – klasy II gimnazjum


UWAGA:
Jeżeli ktoś z jakichkolwiek powodów nie może uczestniczyć w spotkaniach w swojej grupie, to po uzgodnieniu z księdzem może uczestniczyć w przygotowaniu w innym dniu.

Na każdym spotkaniu będzie sprawdzana obecność kandydatów.
Prosimy o sumienność i odpowiedzialność na drodze przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

 1. Uczestnictwo we Mszy Świętej Rodziców i Kandydatów do bierzmowania obowiązkowe w każdą niedzielę.
 2. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania kandydaci: przystępują do sakramentu pokuty i pojednania raz w miesiącu (w trakcie każdej Mszy św. jest taka możliwość).

O ewentualnych zmianach terminów spotkań
powiadomimy podczas niedzielnych ogłoszeń.

 1. Spowiedź św.
  Spowiedź św. dla rodziców, świadków i kandydatów do bierzmowania oraz innych osób z rodziny, przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania będzie podana w osobnych ogłoszeniach.
 2. Udzielenie sakramentu bierzmowania wiosną 2018 r. – dokładny termin będzie podany po ustaleniach w Kurii.
 3. Przy wyborze świadka do bierzmowania zwracamy uwagę:
  – czy jest to osoba wierząca i praktykująca,

  – czy ma ukończone 16 lat,
  – czy sama była już bierzmowana.
  – świadkiem bierzmowania nie może być rodzic kandydata

Jeżeli spełnia powyższe warunki, to z parafii zamieszkania dostarcza zaświadczenie.

UWAGA:
Kandydaci do 15.03.2018 r. dostarczą Księdzu
(dotyczy uczniów klas III gimnazjum):
– zaświadczenie świadka do bierzmowania (jeżeli jest z poza parafii),
– metrykę chrztu (jeżeli chrzest był w innej parafii do końca listopada 2018 r.).

Kandydat do bierzmowania pamięta o codziennej modlitwie w domu, jest uczynny i troszczy się o przestrzeganie przykazań Bożych 🙂

Szczęść Boże!!!