AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

WIELKI POST


„Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej.
W tym okresie wskazywana jest nam duchowa droga,
będąca przygotowaniem do ponownego przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa,
przede wszystkim poprzez pilniejsze słuchanie słowa Bożego
oraz bardziej wielkoduszne praktykowanie umartwienia,
dzięki czemu możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie.”

(Jan Paweł II, 2005 rok)


Wielki Post – 2018.

W dniu 14 lutego 2018 roku, tj. w Środę Popielcową, rozpoczynamy czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu nas, chrześcijan, do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to wydarzenia, które stanowią fundament Kościoła i naszej wiary.

Są to najważniejsze święta, które nazywane są też Paschalnymi, dlatego domagają się specjalnego przygotowania, byśmy mogli je należycie przeżyć, stąd też nazwa – Wielkiego Postu.

Nabożeństwa pokutne.


Niedziela:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie 17.15.
– zasłuchanie w Słowo Boże pt.”Twarze kalwarii” po Mszy św. o godzinie 9.30.

Czwartek:
Wieczory Modlitwy z Jezusem w Ogrójcu – adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w godzinach 20.00 – 21.00.

Piątek:
Droga Krzyżowa – o godzinie 17.00 – dla dzieci, o godzinie 19.00 – dla dorosłych natomiast o godzinie 19.30 – dla młodzieży i studentów.